Publikacje Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Od początku utworzenia Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Wynik badań publikowane są obecnie w 2 seriach.
Badania koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych

W serii wydawniczej „Badania koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych” ukazuje się zbiór 6 cyklicznych  opracowań prezentujących stan koniunktury w danym okresie w badanych przez IRG SGH obszarach gospodarki:

ZESZYTY KONIUNKTURY W GOSPODARCE POLSKIEJ

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej głównie rezultaty analiz metodologicznych nad wynikami badań koniunktury w gospodarce polskiej. Do roku 2006 ukazały się 22 numery.
Po kilkuletniej przerwie wydane zostały kolejne numery publikacji w formie kwartalników (ISSN 1428-3255) . Ostatnio ukazał się  numer 48 publikacji.


Poza seriami wydawniczymi IRG SGH ukazały się ostatnio publikacje:
 
„Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii Covid-19”, monografia pod red. M. Radzikowskiego będąca następstwem konferencji naukowej, która została zorganizowana w październiku 2022 r. w związku z 50-leciem IRG SGH.

„Gospodarka w pandemii”, publikacja pod redakcją E. Adamowicz i K. Walczyka, publikacja przygotowana na jubileuszową konferencję z okazji 50-lecia IRG SGH, która odbyła się w październiku 2022 r.

„20 lat koniunktury w sektorze bankowym - z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, monografia naukowa pod redakcją S. Kluzy i K. Walczyka będąca materialnym efektem konferencji naukowej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pt. „20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce”, która odbyła się w styczniu 2022 r.


PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH (seria wydawnicza zawieszona)
W serii tej prezentowane były najważniejsze rezultaty prac badawczych prowadzonych w Instytucie,  jak i również artykuły i badania innych naukowców  z SGH i innych ośrodków akademickich.

W czasie działalności Instytutu ukazało się 101 numerów  (ISSN 0866-9503)

REDAKCJA publikacji wydawanych przez IRG SGH

Rada Programowa
Elżbieta Adamowicz (przewodnicząca)
Joanna Klimkowska (sekretarz)
Marco Malgarini
Gernot Nerb
Ataman Ozyildrim
Marek Rocki
István János Tóth

Redaktor Naczelny
dr Konrad Walczyk, Konrad.Walczyk@sgh.waw.pl

Kierownicy badań koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych:
prof. dr hab. Marek Rocki  - KONIUNKTURA W FINANSACH
dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH  - KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH
dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH- KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE
dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH - KONIUNKTURA W HANDLU
prof. dr hab. Marek Rocki  - KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE
prof. dr hab. Marek Rocki  - KONIUNKTURA W ROLNICTWIE
dr hab. Marcin Łupiński - BAROMETR KONIUNKTURY

Lista recenzentów publikacji IRG SGH

2000: Sławomir Dorosiewicz, Marek Męczarski

2001: Maria Cieślak, Edward Golachowski, Izabella Kudrycka, Adam Kurzynowski, Anna B. Marzec, Zbigniew Matkowski

2002: Elżbieta Domańska, Marek Gruszczyński, Adam Kurzynowski

2003: Marek Męczarski

2004.: Ryszard Barczyk, Stanisław Kasiewicz, Marek Męczarski, Tomasz Szapiro

2005: Marek Garbicz, Stanisław Kasiewicz, Marek Rekowski, Aleksander Welfe

2006: Jan B. Gajda, Paweł Kozłowski, Zbigniew Matkowski

2007: Bogusław Pietrzak

2008: Marek Gruszczyński, Stanisław Kasiewicz, Zbigniew Matkowski, Bogusław Pietrzak

2009: Paweł Kozłowski, Zbigniew Matkowski

2010: Krzysztof Marczewski, Mariusz Próchniak, Józef Zegar

2011: Małgorzata Kokocińska, Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Sławomir Sztaba

2012: Stanisław Kasiewicz, Zbigniew Matkowski, Krzysztof Marczewski

2013: Stanisław Kasiewicz, Sławomir Sztaba, Maciej K. Dudek, Emilia Tomczyk, Krzysztof Makarski, Zbigniew Matkowski, Ewa Stanisławska

2014: Stanisław Kasiewicz, Małgorzata Ulrichs

2015: Marcin Łupiński, Krzysztof Marczewski, Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Magdalena Urlichs, Bartosz Witkowski

2016: Krzysztof Marczewski, Zbigniew Matkowski, Rafał Warżała

2017: Krzysztof Marczewski, Marcin Łupiński, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski

2018: Janusz Kudła, Jacek Batóg, Jacek Jankiewicz, Zbigniew Matkowski, Mieczysław Kowerski, Magdalena Ulrichs, Maciej Dudek, Sylwester Białowąs

2019: Sylwester Białowąs, Jacek Jankiewicz, Mateusz Pipień

2020: Magdalena Ulrichs, Robert Skikiewicz

2021: Jarosław Korpysa

2022: Anna Blajer-GołębiewskaDane adresowe

Redakcja:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego                                               
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, tel.: +48 22 564 9415, e-mail: irg@sgh.waw.pl

Wydawca badań koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego
ul. Madalińskiego 6/8 22, 02-513 Warszawa, tel.: +48 22 564 9415, e-mail: irg@sgh.waw.pl
 
Wydawca PIM IRG SGH i Zeszytów koniunktury w gospodarce polskiej:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza
al. Niepodległości 162, 02-554, tel.: +48 22 5649486, e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl
 
 

Pozostałe publikacje (pracownicy, badania IRG SGH)
  • K. Majchrzak, J. Dąbrowski, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne, Warszawa 2022
  • Rola handlu detalicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, publikacja pod. red. S. Kluzy, Warszawa 2021
  • T. Przybyciński, Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju we współczesnej gospodarce. Zarys problematyki, Warszawa 2021
  • E. Ratuszny, Crisis - Threat or Opportunity? Multivariate Time Series Models, Warszawa 2021

 

.