Koniunktura w handlu. I kwartał 2024

Informacja sygnalna
Poprawa koniunktury w handlu.
Wiosenny optymizm wśród handlowców
.