Koniunktura w handlu

Badanie koniunktury w handlu wewnętrznym prowadzone jest nieprzerwanie od października 1993 roku. Co kwartał przedmiotem badania są: zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw, sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zapasy, zakupy od dostawców krajowych, zakupy od dostawców zagranicznych, zatrudnienie, ceny, konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami, ilość (wolumen) sprzedawanych towarów, powierzchnia magazynowa, ocena ogólnej sytuacji przedsiębiorstw i czynniki ograniczające polepszenie sytuacji przedsiębiorstw. Syntetyczną oceną koniunktury w handlu jest wskaźnik koniunktury, liczony jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania o przewidywaną wielkość sprzedaży, prognozowaną wielkość zakupów towarów od dostawców krajowych i zagranicznych oraz stan zapasów.

Badanie koniunktury w handlu wewnętrznym prowadzone jest nieprzerwanie od października 1993 roku. Co kwartał przedmiotem badania są: zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw, sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zapasy, zakupy od dostawców krajowych, zakupy od dostawców zagranicznych, zatrudnienie, ceny, konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami, ilość (wolumen) sprzedawanych towarów, powierzchnia magazynowa, ocena ogólnej sytuacji przedsiębiorstw i czynniki ograniczające polepszenie sytuacji przedsiębiorstw. Syntetyczną oceną koniunktury w handlu jest wskaźnik koniunktury, liczony jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania o przewidywaną wielkość sprzedaży, prognozowaną wielkość zakupów towarów od dostawców krajowych i zagranicznych oraz stan zapasów.