Raporty CASP

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych powstało w 2016 roku. Jest to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, zlokalizowana organizacyjnie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, która koordynuje analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej problematyki podatków i ceł w Polsce, Unii Europejskiej i w skali globalnej. Jednym z głównych celów działalności CASP SGH jest cykliczne publikowanie raportów, prezentujących wyniki badań nad najważniejszymi zagadnieniami z zakresu problematyki podatkowej.