Raporty poświęcone konkurencyjności polskiej gospodarki

Wśród cyklicznych raportów, publikowanych przez badaczy z SGH należy wymienić coroczne raporty poświęcone konkurencyjności polskiej gospodarki – Polska. Raport o konkurencyjności – opracowywane i publikowane przez Instytut Gospodarki Światowej SGH w języku polskim i angielskim.

Raporty są skierowane do naukowców, studentów, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i instytucji rządowych, a także przedsiębiorców. Zawierają część stałą i zmienną. W części stałej dokonywana jest diagnoza pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz identyfikowane są czynniki wpływające na zmianę tej pozycji. W części zmiennej podejmuje się pogłębioną analizę wybranego w danym roku zagadnienia, powiązanego z konkurencyjnością międzynarodową, taką jak: znaczenie sektora usług, rozwoju przemysłu 4.0, urbanizacji, współpracy międzynarodowej, polityki gospodarczej i instytucji, innowacji itd.

(IGŚ) jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Instytut prowadzi badania nad różnymi aspektami gospodarki światowej, innowacyjności, konkurencyjności, międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych oraz analizuje wpływ czynników wewnętrznych i współpracy gospodarczej z zagranicą na gospodarkę Polski i jej konkurencyjność.  

Wyniki prac badawczych nad konkurencyjnością polskiej gospodarki publikowane są cyklicznie – już od blisko 20  lat – w językach polskim i angielskim i dostępne są w formie elektronicznej na stronie Instytutu Gospodarki Światowej.

Następujące raporty są dostępne w wersji elektronicznej (do pobrania):