RAPORTY SGH I FORUM EKONOMICZNEGO

Już od czterech lat, jedną z najbardziej wyczekiwanych publikacji ekonomicznych jest wspólny raport SGH oraz Forum Ekonomicznego, w którym badacze z SGH przedstawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To wyczerpujące opracowanie stanowi przegląd wyzwań społeczno-gospodarczych, analiz oraz wniosków, stanowiących podsumowanie prowadzonych badań. Raport SGH i Forum Ekonomicznego to pogłębiona i wyczerpująca analiza współczesnych dylematów, które stoją przed państwami EŚW. To także propozycje rozwiązań i rekomendacje, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie rządowym i samorządowym.

Raport prezentowany jest co rok, w dniu inauguracji Forum Ekonomicznego, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, gdzie SGH już od kilku lat występuje w roli strategicznego partnera. Forum stanowi platformę bezstronnej debaty poświęconej najważniejszym zagadnieniom politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym.

 

 

SGH na Forum Ekonomicznym