Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Witaj na stronie poświęconej problematyce osób z niepełnosprawnością, prowadzonej przez pracowników Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane problemami niepełnosprawności do kontaktowania się z nami. Zapraszamy także osoby obciążone chorobami przewlekłymi, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Prosimy zgłaszać zarówno sprawy indywidualne, jak i problemy o charakterze ogólnym. Spróbujemy pomóc w załatwieniu spraw indywidualnych, a sygnały w kwestiach ogólnych pomogą w przystosowaniu Uczelni do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością. A zatem: zadzwoń, napisz, przyjdź porozmawiać!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie ułatwiające edukację osobom z niepełnosprawnościami. Są to:

 • komputerowe programy powiększające ZoomText, Lunar i Magic,
 • program mówiący Jaws wraz z różnymi syntezatorami mowy,
 • powiększalnik elektroniczny MyReader, który ułatwia czytanie osobom niedowidzącym (powiększalnik znajduje się w Bibliotece, w Czytelni Czasopism Polskich),
 • dostosowane stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami w Bibliotece SGH (na stanowisku: zestaw do skanowania i czytania Multilektor, dostęp do internetu, oprogramowanie mówiące i powiększające, specjalna mysz dla osób z niesprawnością rąk),
 • pętla indukcyjna w Auli Głównej, ułatwiająca osobom niedosłyszącym odbiór treści wykładów,
 • systemy FM,
 • mobilne pętle indukcyjne,
 • słuchawki wygłuszające.
Zapraszamy na studia osoby z niepełnosprawnościami

Chciałbyś zdobyć dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (licencjacki, magisterski lub doktorski)? Masz jakąś niepełnosprawność i zastanawiasz się, czy warto próbować albo czy dasz sobie radę? Nie wahaj się dłużej, lecz zacznij działać! Warto próbować, bo wielu już się udało.

Warto też wiedzieć, na jaką pomoc ze strony Uczelni możesz liczyć. Dowiesz się tego czytając pozostałe informacje zamieszczone w niniejszym serwisie. Przede wszystkim jednak pamiętaj, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z rekrutacją!

Jeżeli procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin wstępny, a Ty chciałbyś w jego trakcie otrzymać pomoc, to koniecznie skontaktuj się z pracownikami Działu Rekrutacji w celu ustalenia szczegółów dotyczących formy pomocy. Warto też skontaktować się z pracownikami Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. To nigdy nie szkodzi, a często pomaga!

Rejestracja w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby chcące uzyskać od SGH wsparcie w związku ze swoją niepełnosprawnością (np. występujące o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością lub takie, które obciążone są chorobą przewlekłą i nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności), powinny zgłosić się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i dopełnić następujących formalności:

 1. przedstawić oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentację medyczną (dotyczy osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności),
 2. wypełnić formularz rejestracyjny,
 3. podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Brak dopełnienia tych formalności utrudnia otrzymanie właściwej pomocy ze strony SGH.

Uwaga!

Jeżeli nie upłynął termin ważności orzeczenia, ani nie zmienił się stopień i rodzaj niepełnosprawności, to nie ma potrzeby ponownego przedkładania w Biurze tego orzeczenia w związku ze składaniem kolejnych wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Zaświadczenie wspierające osoby z niepełnosprawnością

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami, a także osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, ale obciążone chorobami przewlekłymi, mogą otrzymać wsparcie w trakcie realizacji procesu edukacyjnego.

Dział Spraw Osób z Niepełnosprawnościami wystawia zaświadczenia kierowane do prowadzących zajęcia dydaktyczne. Dokument ten zawiera informacje, które mogą być przydatne przy wyborze formy pomocy, najbardziej odpowiedniej z punktu widzenia rodzaju niepełnosprawności lub problemów zdrowotnych danej osoby.

Aby otrzymać wspomniane zaświadczenie należy zgłosić się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub dokumentację medyczną (dotyczy osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności).

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Studenci

W celu ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy najpierw zgłosić się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Bez dopełnienia tych formalności złożenie wniosku nie będzie możliwe.

Szczegółowe informacje dla studentów w sprawie trybu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Dziale Obsługi Studentów.

Doktoranci

Szczegółowe informacje dla doktorantów w sprawie trybu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać:

Publikacje cyfrowe dla osób niewidomych i niedowidzących

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dysponuje zbiorem podręczników w formie cyfrowej w postaci plików PDF (z OCR). Publikacje te mogą być udostępniane studentom, doktorantom i pracownikom SGH, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzroku.

Aby skorzystać ze wspomnianych publikacji, należy:

 1. Przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 2. Podpisać zobowiązanie o nieudostępnianiu otrzymanych publikacji innym osobom.
 3. Skontaktować się z pracownikiem biblioteki panem Jarosławem Bieńko, tel. 22 5649509, e-mail jaroslaw.bienko@sgh.waw.pl
 4. Dostarczyć do biblioteki nośnik pamięci USB (pendrive), na który skopiowana zostanie potrzebna publikacja.
Programy powiększające

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada programy powiększające Lunar, Magic i ZoomText, które ułatwiają obsługę komputera osobom słabowidzącym. Z programów tych mogą korzystać studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych SGH z niepełnosprawnością wzroku. Osoby zainteresowane korzystaniem z wymienionych programów podczas zajęć w laboratoriach komputerowych, prosimy o zgłaszanie się do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w celu uzgodnienia szczegółów formalnych i technicznych, związanych z instalacją określonego programu.

Zgłaszać się można:
osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–14:00, pok. 304 bud. G,
telefonicznie: +48 22 564 94 63 lub +48 22 564 99 02,
e-mail: bon (w domenie SGH).

Systemy FM i pętle indukcyjne

W Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami można wypożyczyć dwa systemy FM oraz mobilną pętle indukcyjną - sprzęt wspomagający słyszenie.

Pokoje dla osób z niepełnosprawnościami

W Domu Studenta nr 1 „Sabinki” znajdują się 2 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Są to pokoje 1-osobowe. Pokoje mają wspólną łazienkę, a w każdym z nich znajduje się aneks kuchenny. Wnioski o przydział pokoju dla osób z niepełnosprawnością mogą składać studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności), ale pierwszeństwo przy przyznawaniu pokojów mają osoby ze znaczną niesprawnością narządu ruchu. Wnioski należy kierować do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wnioski na nowy rok akademicki lub tylko jego semestr zimowy przyjmowane są do 31 sierpnia danego roku.

Zajęcia rehabilitacyjne oraz dostosowane zajęcia sportowe

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji dla studentów. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, studiujące w SGH, zainteresowane uczestnictwem w tego rodzaju zajęciach powinny zgłaszać się do CWFiS (pok. 046 w podziemiach bud. G przy łączniku do bud. A).

Od roku akademickiego 2022/23 studenci mają możliwość wyboru spośród 22 specjalnie opracowanych i dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami zajęć sportowych. Są to:

 • Wychowanie fizyczne - pilates dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 • Wychowanie fizyczne - ćwiczenia w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu lub z porażeniem mózgowym
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku lub słuchu
 • Wychowanie fizyczne - koszykówka dla osób na wózkach
 • Wychowanie fizyczne - nauka i doskonalenie pływania dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub dysfunkcją narządu ruchu
 • Wychowanie fizyczne - nordic walking dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 • Wychowanie fizyczne - joga dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 • Wychowanie fizyczne - tenis ziemny na wózkach
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia korekcyjne z elementami korekcji wad postawy dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia korekcyjne z elementami rehabilitacji dla osób z amputacjami kończyn
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia korekcyjne z elementami rehabilitacji dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 • Wychowanie fizyczne - żeglarstwo dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z paraplegią, porażeniem mózgowym lub schorzeniami narządu ruchu
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia na siłowni dla osób z dysfunkcjami
 • Wychowanie fizyczne - koszykówka dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
 • Wychowanie fizyczne - goalball
 • Wychowanie fizyczne - marsz na orientację dla osób z dysfunkcjami
 • Wychowanie fizyczne - żeglarstwo dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • Wychowanie fizyczne - nauka i doskonalenie pływania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu
 • Wychowanie fizyczne - siatkówka na siedząco
 • Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu
 • Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka dla osób z dysfunkcją kończyn
Dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Niektóre z budynków SGH są dobrze przystosowane, inne – tylko częściowo, a pozostałe jeszcze nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Najlepiej przystosowanymi budynkami są gmach główny oraz bud. C znajdujący się przy al. Niepodległości 128. Kolejne podejmowane prace remontowe pomagają dostosować budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Efektem dotychczas wykonanych prac w bud. G jest m.in.:

 • pochylnia umożliwiająca wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich,
 • automatycznie otwierane drzwi wejściowe,
 • duża, nowoczesna winda,
 • platforma przyschodowa umożliwiająca wjazd na schody przy windzie,
 • tabliczki z brajlowskimi napisami na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń,
 • dostosowanie toalety dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Obiektem, który tylko częściowo został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową jest budynek biblioteki. Dostosowana została jedynie jego dolna kondygnacja, tzn. parter.

Wykonano:

 • podjazd na taras przed głównym wejściem,
 • mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych po naciśnięciu odpowiedniego przycisku,
 • platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru,
 • toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Asystent studenta z ASD

​Realizujemy projekt wsparcia studentów z ASD

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przystąpiła do udziału w projekcie Asystent studenta z ASD, realizowanego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wdrożenie w SGH innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD.  Jest to jedna z form wsparcia, jaką oferuje nasza uczelni osobom neurozróżnicowanym. To nowatorskie rozwiązanie, którego celem jest wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z ASD przez ich asystentów – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielić realnego wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on aktualnie znajduje.

Ideą innowacji jest usprawnienie komunikacji na linii student – uczelnia w taki sposób, aby interakcja pomiędzy nimi mogła przynosić jak największe korzyści w postaci korzystania z świadczenia „usług” edukacyjnych charakteryzujących się wysoką efektywnością.

Zapraszamy do udziału w projekcie studentów w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera (ASD) – ze studiów licencjackich, magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, a także ze Szkoły Doktorskiej. Prosimy o kontakt na adres asystentasd@sgh.waw.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Kolorowe logotypy: Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Słuchawki wygłuszające hałas

Zapraszamy osoby z ASD do wypożyczania słuchawek wytłumiających hałas.

Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczyna realizację prestiżowego projektu pt. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH). Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także kształtowanie i promowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.

Uczelnia otrzymała finansowanie w ramach programu Uczelnia dostępna III realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu wynosi 3 788 060,88 zł. w tym dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to kwota 3 674 419,05 zł.

Głównym celem projektu jest znaczna poprawa dostępności – osiągnięcie poziomu midi - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023.

Niepełnosprawność i jej skutki stanowią jedno z ważniejszych wyzwań w dostępie do edukacji i procesu kształcenia. Dla Uczelni kluczowym aspektem tego wyzwania jest stopień w jakim w praktyce realizuje ona swoją misję kształtowania postaw społecznych promujących harmonijny i inkluzywny rozwój. SGH będzie realizować te działania, między innymi poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej przez dostosowanie architektoniczne, proceduralne i formalnoprawne, strukturalne oraz zastosowanie nowych technologii, a także podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności kadry Uczelni w zakresie rekrutowania, tworzenia treści, nauczania i obsługi studentów z różnymi niepełnosprawnościami. SGH chce stworzyć ramy sprzyjające kształtowaniu w sposób uniwersalny warunków do jak najlepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczności Uczelni.

Projekt realizowany jest w pięciu obszarach: komunikacja i informacja, struktura organizacyjna i procedury, technologie wspierające, procesy włączające i szkolenia.

Liczymy na współpracę i wsparcie całego środowiska akademickiego.

Kampanie informacyjne

czerwiec 2022 r.

Obraz
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – komunikacja i informacja  •	kampanie informacyjne i spotkania •	publikacja nt. dostępnej edukacji •	wizyty studyjne w ośrodkach akademickich •	organizacja „Dnia Różnorodności” w SGH
Obraz
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – struktura organizacyjna i procedury •	strategia dostępności SGH •	usprawnienie procedur i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami •	rozszerzenie kompetencji Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Obraz
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – technologie wspierające •	tłumacz języka migowego online •	pętle indukcyjne •	system udźwiękowienia i opisu przestrzeni •	plany tyflograficzne budynków SGH •	wirtualny asystent dziekanatu •	dostosowanie serwisów internetowych SGH (rekrutacja i wsparcie edukacyjne)
Obraz
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – rekrutacja, kształcenie, doradztwo •	Dni otwarte z tłumaczem PJM •	dodatkowe lektoraty z języka obcego •	alternatywne aktywności sportowe •	narzędzia wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy •	cykl podcastów związanych z dostępnością na rynku pracy •	indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistą wspierającym wejście na rynek pracy •	zindywidualizowane wsparcie •	dostosowanie egzaminów i materiałów dydaktycznych
Obraz
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – szkolenia •	szkolenia dla kadry naukowej, administracyjnej oraz zarządzającej •	repozytorium materiałów szkoleniowych •	adaptacja materiałów szkoleniowych •	ambasadorzy równego dostępu •	doradcy metodyczni dla wykładowców

Inkluzywniak. 15 minut dla dostępności

Cykl podcastów „Inkluzywniak. 15 minut dla dostępności” dostarczy całej społeczności SGH informacji i wiedzy związanej z funkcjonowaniem osób ze szczególnymi potrzebami w uczelni i na rynku pracy.

Podcast nr 1

Podcast z napisami oraz z tłumaczeniem PJM

 

Pocast nr 2

Podcast nr 2 z napisami oraz z tłumaczeniem PJM

Podcast nr 3

Kolorowe logotypy: Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+, w tym:  

 • Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+
 • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami
 • Rozliczenie dofinansowania

dostępne są odpowiednio na stronach:

Oferty praktyk i pracy

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami dodało możliwość wyboru opcji ofert pracy i staży dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Dzięki tej funkcjonalności szybciej i sprawniej można filtrować i przeglądać wybrane ogłoszenia.

W celu zapoznania się z ofertą należy w serwisie Kariery SGH przejść na stronę z ofertami praktyk i pracy, a następnie zaznaczyć wśród filtrów opcję: oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Serwis Kariera SGH - oferty praktyk i pracy

Pomocne strony internetowe

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00

Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia
Osób z Niepełnosprawnościami

al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
pok. 304, budynek główny
tel.: +48 22 564 94 63
tel. kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl

 

Informacja o zakresie działalności SGH

Informacja o zakresie działalności SGH w tekście odczytywalnym maszynowo, w polskim języku migowym oraz w języku łatwym do czytania ETR