Asystent studenta z ASD

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przystąpiła do udziału w projekcie Asystent studenta z ASD, realizowanego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wdrożenie w SGH innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD.  Jest to jedna z form wsparcia, jaką oferuje nasza uczelni osobom neurozróżnicowanym. To nowatorskie rozwiązanie, którego celem jest wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z ASD przez ich asystentów – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielić realnego wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on aktualnie znajduje.

Ideą innowacji jest usprawnienie komunikacji na linii student – uczelnia w taki sposób, aby interakcja pomiędzy nimi mogła przynosić jak największe korzyści w postaci korzystania z świadczenia „usług” edukacyjnych charakteryzujących się wysoką efektywnością.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia studentów i doktorantów w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera (ASD) – ze studiów licencjackich, magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, a także ze Szkoły Doktorskiej.

Więcej informacji o wdrażanym projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Wsparcie studentów i doktorantów z ASD

Jeśli jesteś studentem w spektrum autyzmu, który z tego powodu napotyka trudności w studiowaniu, możesz skorzystać z pomocy asystenta.

Jeśli masz trudności:

 • z dostosowaniem form zajęć lub zaliczeń/egzaminów do swoich potrzeb,
 • z komunikacją z wykładowcami lub pracownikami dziekanatu,
 • z planowaniem i organizacją nauki
 • z budowaniem kontaktów w środowisku studenckim.

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania ze wsparcia Asystenta społecznego.

Kim są asystenci studentów z ASD?

 • To pracownicy uczelni lub studenci przygotowani do udzielenia indywidualnej pomocy w pokonywaniu trudności, na jakie napotykasz w trakcie studiów.
 • Asystenci są osobami zaufanymi i posiadającymi odpowiednie umiejętności by udzielić pomocy dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz sytuacji, w której się obecnie znajdujesz.

Jak uzyskać wsparcie?

 • Napisz na adres: asystentasd@sgh.waw.p
 • W tytule wpisz Asystent studenta z ASD.
 • W wiadomości poproś o ustalenie terminu konsultacji z asystentem.
 • Pamiętaj, że wysyłając wiadomość należy korzystać z adresu uczelnianego.
 • Podczas spotkania uzyskasz wszystkie niezbędne informacje.
 • Następnie zapoznaj się z dokumentami i wypełnij wniosek o przyznanie wsparcia udzielanego przez Asystenta społecznego.
 • Ostatnim etapem jest zawarcie kontraktu z asystentem, w którym ustalicie zasady współpracy.

Regulamin wsparcia

Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
al. Niepodległości 162, p. 223
tel.: +48 22 564 99 02,
        +48 22 564 9463
kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl

Kolorowe logotypy: Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny