Informacja o zakresie działalności SGH

Informacja o zakresie działalności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w formie tekstu odczytywalnego maszynowo, w polskim języku migowym (PJM) oraz opis w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ).

Informacja o zakresie działalności SGH (tekst odczytywalny maszynowo)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. SGH jest także znaczącym ośrodkiem badań naukowych oraz nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej.

Oferta edukacyjna

W podstawowej ofercie edukacyjnej SGH znajdują się studia licencjackie i magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej popołudniowej lub niestacjonarnej sobotnio-niedzielnej.

Poza studiami w języku polskim SGH oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na studiach licencjackich oraz magisterskich. Uczelnia bierze udział w wielu międzynarodowych projektach dydaktycznych i oferuje blisko 20 programów podwójnego dyplomu.

W SGH na studiach magisterskich i licencjackich kształci się około 11 000 osób. W uczelni działa prawie 60 organizacji i studenckich kół naukowych, w tym Zespół Pieśni i Tańca SGH, Chór SGH oraz Teatr Scena Główna Handlowa.

W Szkole Doktorskiej SGH można zdobyć stopień doktora nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o polityce i administracji. Szkoła Doktorska SGH oferuje program kształcenia na profilu ogólnoakademickim lub wdrożeniowym.

Dodatkowo uczelnia oferuje absolwentom szkół wyższych ponad 100 różnych kierunków studiów podyplomowych oraz programy MBA.

W ofercie edukacyjnej SGH znajdują się także Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Akademia Młodego Ekonomisty, szkolenia i kursy (w tym językowe i przygotowawcze) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Działalność naukowa

Działalność naukowa pełni obok dydaktyki główną rolę w uczelni. Profil prowadzonych badań koncentruje się przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne. Część realizowanych badań ma także wymiar interdyscyplinarny. SGH prowadzi także badania i opracowuje ekspertyzy na zamówienia przedsiębiorstw, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego.

Działalność badawcza koncentruje się w instytutach, katedrach i zakładach składających się na pięć kolegiów: Analiz Ekonomicznych, Ekonomiczno-Społeczne, Gospodarki Światowej, Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Zarządzania i Finansów.

Współpraca z otoczeniem​

SGH współpracuje z kilkuset uczelniami i instytucjami międzynarodowymi oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stwarzając studentom, doktorantom i pracownikom szerokie możliwości m.in. udziału w programach wymiany, stażach i badaniach naukowych.

​W SGH wszystkie osoby ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby Głuche i niedosłyszące wspiera Dział Spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz koordynator dostępności.


Informacja o zakresie działalności SGH w polskim języku migowym​


Opis w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Logo ETR. Na zielony tle biała postać z ksiązką i znakiem kciuka w górę.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, czyli SGH to szkoła wyższa. Szkoła mieści się w kilku budynkach. Budynek główny SGH znajduje się w Warszawie, przy al. Niepodległości 162.

Budynek główny SGH - od frontu

Tutaj jest budynek SGH przy al. Niepodległości 162.

Szkołą kieruje Rektor Piotr Wachowiak.

JM Rektor SGH Piotr Wachowiak na dle wejścia do Rektoratu

Czym zajmuje się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie?

W SGH uczą się studenci na różnych kierunkach studiów. W SGH są studia licencjackie i magisterskie. Studenci mogą uczyć się w języku polskim lub w języku angielskim. Po ukończeniu SGH zdobywa się wyższe wykształcenie.

Kierunki studiów licencjackich w języku polskim

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
 • logistyka
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • zarządzanie

Kierunki studiów licencjackich w języku angielskim

 • Global Business, Finance and Governance
 • International Economics
 • Management
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems

Kierunki studiów magisterskich w języku polskim

 • analiza danych – Big Data
 • e-biznes
 • ekonomia
 • ekonomiczna analiza prawa
 • finanse i rachunkowość
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
 • HR biznes partner
 • kierunek menedżerski
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • podatki
 • zarządzanie
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie projektami

Kierunki studiów magisterskich w języku angielskim

 • Advanced Analytics – Big Data
 • Finance and Accounting z kwalifikacją ACCA (profil praktyczny)
 • Global Business, Finance and Governance
 • International Business
 • International Master Program in Management Accounting

Po ukończeniu studiów można dalej uczyć się w Szkole Doktorskiej SGH, aby zdobyć stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o polityce i administracji

W SGH można też uczyć się na wielu różnych kierunkach studiów podyplomowych (w tym MBA). Dodatkowo zapraszamy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Akademię Młodego Ekonomisty, szkolenia i kursy (w tym językowe i przygotowawcze) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Pracownicy SGH prowadzą badania naukowe oraz współpracują z innymi szkołami wyższymi i firmami.

Jak skontaktować się z SGH

 • Można napisać pismo i przesłać je na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

 • Można zadzwonić na numer telefonu centrali: + 48 22 564 60 00
 • Można wysłać faks na numer +48 22 849 53 12
 • Można wysłać e-mail na adres informacja@sgh.waw.pl

Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

W SGH jest Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Jego kierownikiem jest Justyna Kapturkiewicz, która pomaga kandydatom i studentom z niepełnosprawnościami. Do Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami można zadzwonić pod numer telefonu +48 22 564 9463. Można też napisać wiadomość e-mail na adres bon@sgh.waw.pl.

Białe dłonie na zielonym tle. Piktogram tłumacza języka migowego
Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH

Usługa tłumacza PJM on-line

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, dostosowanie budynków