Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, oferuje możliwość korzystania z usługi tłumacza PJM on-line, jak i stacjonarnie.

Tłumacz polskiego języka migowego (PJM)

Usługa ta pozwoli na kontakt z pracownikami różnych jednostek organizacyjnych Uczelni, zlokalizowanych w 9 budynkach SGH, a także pomoże w załatwianiu wielu spraw na uczelni, między innymi w Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Dziale Rekrutacji, Biurze Domów Studenta, Dziekanacie Licencjackim, Dziekanacie Magisterskim, a także w Biurze Szkoły Doktorskiej SGH oraz w biurach Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów. Usługa jest bezpłatna i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Nie trzeba się umawiać wcześniej na wizytę z tłumaczem PJM.

W jaki sposób skorzystać z usługi?

Są dwie możliwości:

  • stacjonarnie

W tym celu, zgłoś się do siedziby jednostki, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą lub tabletu) połączy się z tłumaczem języka  migowego (PJM oraz SJM). Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie, która odbędzie się w czasie rzeczywistym.

  • zdalnie (on-line):

Z usługi można korzystać on-line, bezpośrednio ze strony internetowej SGH. Wystarczy, że posiadasz komputer PC, laptop lub tablet wyposażony w kamerę i mikrofon oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

 

Kolorowe logotypy: Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia
Osób z Niepełnosprawnościami
al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
pok. 223, budynek główny
tel.: +48 22 564 99 02
        +48 22 56494 63
tel. kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl 

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, dostosowanie budynków