GGP-PL: Generacje i Rodziny. Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami

Projekt „GGP-PL: Generacje i Rodziny” stanowi polski wkład w rozwój międzynarodowej infrastruktury badawczej Generations and Gender Programme (GGP). Głównym celem GGP jest pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie (w trybie otwartego dostępu) wysokiej jakości, międzynarodowo porównywalnych danych indywidualnych o przebiegu życia jednostek, które umożliwiają pogłębione analizy przemian demograficznych, odwołując się do ich głównych komponentów – przeobrażeń rodzin (family), społecznych ról kobiet i mężczyzn (gender) oraz relacji międzypokoleniowych (generations). 

Nadrzędnym celem projektu „GGP-PL: Generacje i Rodziny” jest utrzymanie Polski w głównym nurcie międzynarodowych badań społecznych dotyczących zachowań demograficznych i przemian życia rodzinnego, realizowanych przez GGP. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację w Polsce w latach 2024-2028 panelowego badania kwestionariuszowego Generations and Gender Survey (GGS), które stanowi główny komponent GGP, rozwój metodologii tego badania oraz aktywne upowszechnianie pozyskanych danych w środowisku naukowym. Dodatkowym, chociaż równie istotnym celem projektu jest zwiększanie kompetencji polskiego środowiska naukowego w zakresie wykorzystania gromadzonych danych panelowych oraz promowanie ich wykorzystania wśród interesariuszy pozaakademickich. 

Projekt realizowany w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”.

 

Obraz
flaga i godło Polski
Kierownik projektu:
dr hab. Monika Mynarska
Dofinansowanie dla SGH:
21 237 303 PLN
Wartość projektu:
21 237 303 PLN
Instytujca finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data realizacji:
Październik 2023 - Wrzesień 2028
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Analiz Ekonomicznych » Instytut Statystyki i Demografii
.