European Social Citizenship – EUSOCIALCIT

Celem projektu jest prowadzenie analiz naukowych wspierających ideę promowania praw socjalnych w Europie, w tym analizy zarówno argumentów przemawiające za rozwojem europejskich praw socjalnych, jak i oczekiwań ludzi w całej Europie. Projekt ten nie jest wyłącznie teoretyczny. W jego ramach wypracowywane są alternatywne scenariusze polityki wzmacniania europejskiego obywatelstwa społecznego poprzez porównanie i zestawienie konkretnych polityk wzmacniania europejskiego obywatelstwa społecznego.

Kierownik projektu:
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
147 656 PLN
Wartość projektu:
3 263 829 PLN
Instytujca finansująca:
Komisja Europejska Horyzont 2020
Data realizacji:
luty 2020 - Styczeń 2024
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Analiz Ekonomicznych » Instytut Statystyki i Demografii
.