Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny (akronim: MAZOVIA_20)

Praktycznym celem projektu jest zaproponowanie nowych oraz dostosowanie istniejących instrumentów i kierunków polityki rozwojowej realizowanej na obszarze województwa mazowieckiego, uwzględniających: 1. wyzwania związane z polaryzacyjno-dyfuzyjnym charakterem rozwoju gospodarczego Mazowsza; 2. konieczność zwiększenia trwałości polityki rozwojowej w kontekście zmiany klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w województwie mazowieckim (wyłonienie dwóch jednostek NUTS2 – mazowieckiej regionalnej i warszawskiej stołecznej) oraz 3. perspektywę nowej fazy programowania regionalnej polityki rozwojowej związanej z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, a także wyczerpywania się bezzwrotnej pomocy rozwojowej finansowanej ze środków Unii i konieczność wzmacniania autonomicznych instrumentów polityki rozwojowej. 

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
1 556 625 PLN
Wartość projektu:
3 350 520 PLN
Instytujca finansująca:
NCBR
Data realizacji:
Styczeń 2019 - Grudzień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.