Greencoin

Celem projektu jest opracowanie interaktywnego systemu Greencoin promującego pro-środowiskowe i proekologiczne postawy i zachowania mieszkańców miast. Planowane do opracowania rozwiązanie ma być formą lokalnej „zielonej” waluty (community currency) nagradzającej mieszkańców (użytkowników systemu) za proekologiczne postawy – zielona waluta będzie także wymienna na inne „zielone” dobra i usługi. Szczególny nacisk w projekcie zostanie położony na wpływ uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych i społecznych w regionie Europie Środkowo-Wschodniej, na proekologiczne postawy i wybory mieszkańców miast.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum złożonym z jednostek badawczych w Polsce oraz Norwegii: Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, Oslo Metropolitan University, University of Stavanger. 

Kierownik projektu:
dr Jakub Zawieska
Wartość projektu:
8 432 287 PLN
Instytujca finansująca:
NCBR
Data realizacji:
Styczeń 2021 - Grudzień 2023
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Zarządzania i Finansów
.