Co-designing Inclusive Mobility

Celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionej analizy preferencji komunikacyjnych oraz identyfikacji i lepszego zrozumienia barier powstrzymujących mieszkańców miast od rezygnacji z korzystania z samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu. Ten transdyscyplinarny projekt zakłada poszukiwanie i testowanie potencjalnych rozwiązań w ścisłej współpracy z mieszkańcami (z uwzględnieniem metod badawczych co-design i living lab), urzędami miasta (Warszawa, Lublin) i przedsiębiorstwami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik analizy danych, w tym badań społecznych i sztucznej inteligencji.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum złożonym z takich jednostek badawczych w Polsce oraz Norwegii, jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska, Miasto Lublin, Fundacja „Na miejscu”, The Fridtjof Nansen Foundation, Norwegian Institute for Air Research.
 

Kierownik projektu:
dr Jakub Zawieska
Wartość projektu:
8 868 049 PLN
Instytujca finansująca:
NCBR
Data realizacji:
luty 2021 - Styczeń 2023
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Zarządzania i Finansów
.