Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego produktu przełamującego jedną z głównych barier hamujących konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Projekt opiera się na zaobserwowanym trendzie wzrostu znaczenia kosztów pośrednich w działalności podmiotów oraz powszechnym błędnym ich alokowaniu. Problem ten dotyczy małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych, które stosując metody tradycyjne, uproszczone, podejmują błędne decyzje gospodarcze i niejednokrotnie nie stosują poprawnie powszechnie obowiązujących przepisów.

Pomimo iż wszystkie nowoczesne modele służące do poprawnej alokacji kosztów są o wiele lepiej dostosowane do odwzorowania obecnych realiów gospodarczych, to jednak są mało popularne. Głównym powodem jest większy koszt ich stosowania. Rozwiązaniem pozwalającym przełamać tę barierę jest rozwój przystępnego kosztowo, prostego w stosowaniu produktu opartego na najnowocześniejszych zdobyczach z takich obszarów, jak Internet Rzeczy, BI, nowoczesne rachunki kosztów.

Produktem projektu jest rozbudowany, skalowalny system działający w technologii mobilnej, pozyskujący dane z sieci zintegrowanych z nim czujników oraz baz danych. Automatyzacji rozliczenia podlegają dwie główne pozycje kosztowe – koszty pracy i energii. Wykorzystanie czujników położenia i czujników zużycia prądu pozwala na łączenie pozyskiwanych informacji i dokonywanie automatycznej ich alokacji. 

Kierownik projektu:
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
Wartość projektu:
2 552 921 PLN
Instytujca finansująca:
MZ
Data realizacji:
Kwiecień 2019 - Wrzesień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Computer Science, Information Systems
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
.