Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych SGH

Zasięg chronologiczny: od 1993 do 2002, uzupełniana co 2 lata.
Zawartość: publikacje autorskie i współautorskie pracowników naukowych SGH (książki, rozdziały, recenzje, opracowania, przedmowy i wstępy, artykuły w czasopismach, recenzje, referaty, tłumaczenia, materiały z sympozjów i konferencji, redakcje, publikacje elektroniczne).

Redaktorami bazy są: Hanna Długołęcka: kawkaszara@op.pl i Magdalena Niwińska: mniwin@sgh.waw.pl.

  • Przewodnik Bibliograficzny,
  • Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego,
  • Bibliografia Zawartości Czasopism,
  • Zeszyty Naukowe,
  • Gospodarka,
  • serwis bibliograficzny Prasa
  • Bibliografia Publikacji Pracowników SGH.


Bazy MAK dostępne są wersji internetowej pod adresem: http://mak.sgh.waw.pl
Język bazy: polski