ProQuest

 

 

Obraz

Zawartość

  1. Bazy ABI/INFORM Complete zawierają opisy bibliograficzne, abstrakty i pełne teksty artykułów zaczerpnięte z czasopism ukazujących się w Ameryce Północnej, Azji, Australii i Europie. Dostępne są trzy moduły bazy:

    • ABI/INFORM Global (ok. 3000 tytułów czasopism od 1971 r.)
    • ABI/INFORM Trade & Industry (ok. 1200 tytułów czasopism od 1971 r.)
    • ABI/INFORM Dateline (ok. 190 tytułów biznesowych czasopism lokalnych, regionalnych z USA i Kanady - od 1985)

  2. Dissertations - pełne teksty dysertacji naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu powstałych w USA i Kanadzie.
  3. EIU ViewsWires - serwis gospodarczy światowej wywiadowni gospodarczej Economist Intelligence Unit.

 

Konto indywidualne

Każdy uprawniony użytkownik -  Student lub Pracownik SGH - może korzystać z własnego konta w bazie ProQuest, które należy utworzyć samodzielnie na dowolnym komputerze włączonym do sieci uczelnianej SGH.Konto indywidualne daje możliwość spersonalizowania swojej pracy w bazie, zapamiętywania wyszukiwań, tworzenia własnych zestawień bibliograficznych itp. Z konta można korzystać gdziekolwiek, nawet poza Uczelnią. Jednak, aby było ono stale aktywne, należy co najmniej raz na trzy miesiące zalogować się na terenie Uczelni.


Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalne​go dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.