ProQuest One Business

 

 

Obraz

ProQuest One Business jest rozwiązaniem zaprojektowanym tak, aby wspierać potrzeby dydaktyczne wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych. Opracowany został we współpracy z użytkownikami, ProQuest One Business dostarcza mieszankę praktycznych i teoretycznych treści w sposób, który pomaga studentom budować umiejętności badawcze. Interfejs intuicyjnie prowadzi użytkowników do treści takich jak artykuły z czasopism, książki i filmy, raporty branżowe i regionalne, czyli materiały, których potrzebują do swoich najczęściej wykonywanych zadań. Company overview pomagają studentom szybko znaleźć najlepsze zasoby do dogłębnego zbadania firmy, na przykład analizy SWOT, informacje finansowe i bieżące raporty.
 

ProQuest One Business to ponad 9 350 pełnotekstowych tytułów czasopism (pokrywających się z zawartością ABI/INFORM Collection), ponad 27 tysięcy książek, ponad 21 tysięcy filmów, ponad 55 tysięcy dysertacji, ponad 130 gazet i inne treści, które dzięki nowemu interfejsowi pomagają szybko odnaleźć pożądane informacje.
 

 

Konto indywidualne

Każdy uprawniony użytkownik -  Student lub Pracownik SGH - może korzystać z własnego konta w bazie ProQuest, które należy utworzyć samodzielnie na dowolnym komputerze włączonym do sieci uczelnianej SGH. Konto indywidualne daje możliwość spersonalizowania swojej pracy w bazie, zapamiętywania wyszukiwań, tworzenia własnych zestawień bibliograficznych itp. Z konta można korzystać gdziekolwiek, nawet poza Uczelnią. Jednak, aby było ono stale aktywne, należy co najmniej raz na trzy miesiące zalogować się na terenie Uczelni.


Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalne​go dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.

.