CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Obraz

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki zostało utworzone w 2011 roku przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak:

  • artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty),
  • książki,
  • materiały konferencyjne,
  • raporty,
  • rozprawy doktorskie.


Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium funkcjonuje na zasadach Open Access i jest w pełni otwarty i bezpłatny.

 Publikacje są umieszczane w bazie przez ich autorów. ICM UW zachęca pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej do wzięcia udziału w projekcie i zamieszczanie swojego dorobku w repozytorium. Wszelkie pytania dotyczące repozytorium można kierować na adres repozytorium@ceon.pl, tel. 22 4173162