Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Zasięg chronologiczny od 2003 roku

Ceduła Giełdy Warszawskiej - oficjalne wydawnictwo GPW, zawierające informacje dotyczące w szczególności kształtowania się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych na giełdzie.

Zawartość katalogu:

  • Catalyst – rynek obligacji GPW (powstały 30 września 2009 roku)
  • Newconnect - rynek akcji GPW
  • Uchwały, rozporządzenia

Dostęp do bazy:  po zalogowaniu się na komputerach dostępnych w kampusie SGH - mapowany jest dysk sieciowy (M:) Bazy Biblioteczne