Bibliografia Zawartości Czasopism

Obraz

 

 

Bibliografia Zawartości Czasopism jest tworzona przez przez Bibliotekę Narodową na podstawie ok. 1800 tytułów czasopism otrzymywanych w ramach egzemplarza obowiązkowego. Składa się z modułów:


Bibliografie można przeszukiwać za pomocą jednego narzędzia Multiwyszukiwarka w systemie Fidkar