Science Direct

Obraz

SciVerse ScienceDirect elektroniczną kolekcją czasopism wydawnictwa Elsevier. Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i administrowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).
Na podstawie licencji krajowej Biblioteka SGH ma dostęp:

  • do wszystkich czasopism z listy Science Direct Freedom Collection (w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych);
  • do archiwów czasopism z lat 2006-2010, które do roku 2009 były prenumerowane w wersji papierowej lub elektronicznej.
  • Licencja nie obejmuje czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier.

Zakres tematyczny: ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną (chemia, fizyka, informatyka, matematyka, ekonomia, biznes i zarządzanie, nauki techniczne, przyrodnicze i medyczne).
 
Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalnego dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.