IBUK Libra

Obraz
IBUK LIBRA PWN

IBUK-LIBRA, serwis należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, która umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
Dzięki IBUK Libra masz dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra.

W czytelni online można:

  • skorzystać z szybkiego podglądu pełnych tekstów lub stworzyć własną półkę z książkami;
  • sprawdzać znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN;
  • dodawać zakładki;
  • robić własne notatki bezpośrednio w książce;
  • wyszukiwać słowa i frazy;
  • tagować ważne fragmenty i zaznaczać kolorami.

Biblioteka wykupiła dostęp do prawie 200 podręczników. Lista tytułów znajduje się poniżej. Oprócz tego w bazie IBUK Libra jest dostępnych około 1500 pełnotekstowych książek, wydawnictw seryjnych i czasopism, które można czytać na zasadzie wolnego dostępu.

Tytuły alfabetycznie A - E

A

B

C

D

E

Tytuły alfabetycznie F - L

F

G

H

I

J

K

L

Tytuły alfabetycznie  M - O

M

N

O

Tytuły alfabetycznie P - R

P

Q

R

Tytuły alfabetycznie S - Ź

S

T

U

W

Z

Ź