SAGE Journals

Obraz

SAGE Journals umożliwia dostęp do następujących wersji elektronicznych czasopism wydawanych przez wydawnictwo SAGE

​​


 Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalne​go dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.