Bazy z dostępem online

Directory of Open Access Journals

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

EBSCO

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Eikon + Datastream

Sposób dostępu:
Dostęp do bazy w Oddziale Informacji Naukowej
Rodzaj bazy:
Informator o przedsiębiorstwach

Emerald

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Emerald eCase Collection​

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

EMIS Professional - Region (Europa Środkowa i Wschodnia)

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu tylko z sieci SGH
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

EU Bookshop

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Pearson eBooks​

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Presseurop (PL)

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Przegląd prasy europejskiej

Bibliografia Zawartości Czasopism

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

CEJSH Central European Journals of Social Sciences and Humanities

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzno-abstraktowa

CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Portal ekonomiczny

Lex​

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa prawnicza

Nauka Polska

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Informacyjna

Ośrodek Studiów Wschodnich

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Otwórz Książkę

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa książek

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzno-pełnotekstowa

Portal Informacyjny GUS

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotestowa statystyczna

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012 w systemie ALEPH

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

Legalis

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa prawnicza