Kierunki studiów licencjackich

Ekonomia

Specjalności:
Ekonomia głównego nurtu Ekonomia heterodoksyjna
Język wykładów:
polski
Tryb studiów
stacjonarne niestacjonarne popołudniowe niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Finanse i rachunkowość

Specjalności:
Bankowość Finanse osobiste Finanse przedsiębiorstwa Międzynarodowe rynki finansowe Rachunkowość Ubezpieczenia
Język wykładów:
polski
Tryb studiów
stacjonarne niestacjonarne sobotnio-niedzielne niestacjonarne popołudniowe

Global Business, Finance and Governance

Specjalności:
European Economic Integration Towards Global Challenges Global Development and Governance International Business International Finance
Język wykładów:
English
Tryb studiów
full-time studies

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Specjalności:
Biznes międzynarodowy Europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych Finanse międzynarodowe Rozwój globalny i zarządzanie (Governance)
Język wykładów:
polski
Tryb studiów
niestacjonarne popołudniowe niestacjonarne sobotnio-niedzielne stacjonarne

International Economics

Specjalności:
Digital World Economy Economics of membership in the EU International Entrepreneurship
Język wykładów:
English
Tryb studiów
full-time studies

Logistyka

Specjalności:
Zrównoważony rozwój w logistyce Analityka w zarządzaniu logistycznym
Język wykładów:
polski
Tryb studiów
stacjonarne niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Management

Specjalności:
Entrepreneurship Marketing Project Management
Język wykładów:
English
Tryb studiów
full-time studies

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Specjalności:
Ekonometria stosowana Ekonomia matematyczna Informatyka gospodarcza Metody analizy decyzji Metody ilościowe w finansach Statystyka i demografia Statystyka stosowana Wprowadzenie do metod aktuarialnych
Język wykładów:
polski
Tryb studiów
niestacjonarne popołudniowe niestacjonarne sobotnio-niedzielne stacjonarne

Quantitative Methods in Economics and Information Systems

Specjalności:
Econometrics Methods of Decision Analysis
Język wykładów:
English
Tryb studiów
full-time studies

Zarządzanie

Specjalności:
​​Biznes w gospodarce cyfrowej​ Gospodarowanie nieruchomościami Marketing Przedsiębiorczość
Język wykładów:
polski
Tryb studiów
niestacjonarne popołudniowe niestacjonarne sobotnio-niedzielne stacjonarne

Zrównoważony biznes i finanse

Język wykładów:
polski
Tryb studiów
stacjonarne niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Planujesz karierę w biznesie, a może chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia.
 
Oferujemy naszym studentom nie tylko interesujące zajęcia i wykłady w ramach elastycznego planu, czy naukę języków obcych na najwyższym poziomie, ale także możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z około sześćdziesięciu organizacji studenckich oraz dostęp do szerokiej oferty praktyk, szkoleń i doradztwa zawodowego.

Umożliwiamy Ci trzy formy studiowania: stacjonarną, niestacjonarną popołudniową lub niestacjonarną sobotnio-niedzielną.