Studia licencjackie Zarządzanie

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku zarządzanie?
Atuty kierunku
Puchar ikona

3 MIEJSCE W POLSCE w kategorii kierunków ekonomicznych rankingu „Perspektywy”

Certyfikat rulon ikona

POZYTYWNA OCENA jakości kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku

Certyfikat rulon ikona

2 PROGRAMY PODWÓJNEGO DYPLOMU dostępne w trybie stacjonarnym

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej i samorządowej   różnych szczebli, jak też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Specjalności
 • ​​biznes w gospodarce cyfrowej​
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • marketing
 • przedsiębiorczość
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).
Korzyści

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w organizacjach i w otaczającym je świecie,
 • ma wiedzę pozwalającą mu diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
 • zna najlepsze praktyki z zakresu zarządzania w dziedzinach objętych programem studiów i zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,  

Umiejętności

 • umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w procesach zarządzania, 
 • umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją, 
 • potrafi formułować problemy projektowe oraz planować i kontrolować realizację projektów, umie wypełniać podstawowe funkcje zarządzania i procesów w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym,

Kompetencje społeczne

 • ​jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania,
 • wykazuje umiejętności podejmowania decyzji,
 • w sposób wyważony i kompetentny opiniuje i ocenia pracę innych.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:

Programy podwójnego dyplomu

Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom uzyskać dyplomy dwóch uczelni (uczelni macierzystej i partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.

Na kierunku zarządzanie na studiach stacjonarnych I stopnia oferujemy obecnie poniższe programy podwójnego dyplomu:


Kierunek w rankingach

W rankingu Szkół Wyższych 2024 opublikowanym przez „Perspektywy” w 2024 r. kierunek zarządzanie sklasyfikował się na 3. pozycji wśród kategorii kierunków ekonomicznych.

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Okładka informatora studiów licencjackich
Informator

Studia licencjackie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.