Studia licencjackie Logistyka

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku logistyka?
Atuty kierunku
Świecąca żarówka na dłoni ikona

WIEDZA program zbudowany w oparciu o wzorce najlepszych światowych uczelni w ścisłej współpracy z praktykami zarządzającymi logistyką i łańcuchami dostaw

Monety ikona

12 371 – średnie wynagrodzenie dla specjalistów i menedżerów branży logistycznej; 30 000 zł – dyrektor logistyki, 32 500 zł – dyrektor łańcucha dostaw (przykładowe wynagrodzenia wg. raportu Antal)

Piramida z flagą na szczycie ikona

PRAKTYCZNE KOMPETENCJE rozwijane przez analizę przypadków i na przykładach najlepszych praktyk biznesowych

Studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka w SGH są prowadzone przez najlepszych, starannie dobranych wykładowców akademickich z doświadczeniem praktycznym i we współpracy z biznesem. Rozwijają one wiedzę oraz kompetencje z zakresu logistyki i podstaw zarządzania łańcuchami dostaw umożliwiając rozpoczęcie ekscytującej kariery w zmiennych warunkach otoczenia gospodarczego.

Kierunek wspiera rozwój krytycznego myślenia analitycznego oraz kompleksowego rozwiązywania problemów stymulującego kreatywność, oryginalność i inicjatywę. Uczy wykorzystywania technologii cyfrowych na przykładach praktycznych, a także przedstawia relacje decyzji operacyjnych oraz zarządczych wobec zrównoważonego rozwoju firmy i jej interesariuszy kształtując holistyczne myślenie o wpływie działalności gospodarczej na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Absolwenci kierunku zdobywają konkretne i praktyczne wykształcenie mając jednocześnie możliwość kontynuacji nauki na II poziomie i pogłębiania wiedzy w interesującym ich zakresie.

Studia stworzone i rozwijane są zgodnie z ideą, że dziś najlepszy lider musi być doskonałym menedżerem logistyki i łańcucha dostaw.

Jeżeli jesteś osobą:

 • poszukującą możliwości rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji w zarządzaniu w niepewnym i nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym,
 • chcesz poznać zasady zarządzania logistyką w zrównoważony sposób,
 • interesują Cię praktyczne umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych na poziomie strategicznym, taktyczny i operacyjnym w sytuacjach pojawiających się nieustannie niedoborów zasobów,

to kierunek logistyka jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie!

Perspektywy zawodowe

Typowe miejsca pracy:

 • działy logistyki w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • branża usług logistycznych (przedsiębiorstwa transportowe, operatorzy logistyczni, ekspresowi i inni usługodawcy logistyczni),
 • spedytorzy międzynarodowi,
 • branża e-commerce,
 • branża FMCG,
 • przemysł.

Potencjalne stanowiska pracy:

 • analityk biznesu ds. logistyki (także w firmie konsultingowej),
 • planista ds. operacyjnych,
 • specjalista ds. logistyki,
 • specjalista ds. zaopatrzenia,
 • spedytor międzynarodowy,
 • kierownik ds. transportu,
 • kierownik ds. operacyjnych,
 • kierownik logistyki,
 • kierownik produkcji,
 • kierownik zaopatrzenia,
 • kierownik sprzedaży,
 • kierownik magazynu,
 • kierownik fulfillmentu tj. obsługi zamówień w branży e-commerce,
 • właściciel sklepu e-commerce,
 • pracownik operatora logistycznego.

Absolwenci tego kierunku studiów są również dobrze przygotowani do dalszego pogłębiania rozwoju swojej wiedzy i kompetencji na II poziomie studiów.

Specjalności

Zrównoważony rozwój w logistyce

Specjalność przygotowana z myślą o kształtowaniu kompetencji z zakresu konfiguracji zasobów, których wykorzystanie w praktyce gospodarczej niweluje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oferowane przedmioty pokrywają problematykę proekologicznych rozwiązań stosowanych w obszarze logistyki wychodzących naprzeciw nowym regulacjom warunkującym prowadzenie działalności gospodarczej w zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Pokazujemy uwarunkowania prowadzenia biznesu w miastach jako największych skupiskach konsumentów, a także istotę logistyki zwrotnej jako kluczowego narzędzia konkurowania niezbędnego do funkcjonowania m.in. w gospodarce obiegu zamkniętego. Tematyka specjalności wsparta jest wskazaniem dedykowanych technologii informacyjnych umożliwiających projektowanie biznesu w sposób elastyczny i łatwy do zarządzania.

Analityka w zarządzaniu logistycznym

Program specjalności skupia się na stymulowaniu myślenia analitycznego i rozwoju kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych. Kształtujemy umiejętności wyboru metod analizy decyzji w ujęciu kosztów i korzyści w logistyce oraz procesach logistycznych. Specjalność włącza wykorzystanie systemów informacyjnych w procesach analitycznych i decyzyjnych (AI, analityka Big Data, Blockchain, Cloud computing, Internet rzeczy, i in.). Przedstawia także infrastrukturę transportu stanowiącą kluczowy element infrastruktury logistycznej.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Przedmioty

Przez cztery semestry będziesz studiować precyzyjnie sprofilowane przedmioty w obszarze logistyki, do których należą – w ramach przedmiotów kierunkowych:

 • Strategie konkurencji
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Podstawy relacji międzyorganizacyjnych
 • Zarządzanie projektami
 • Obsługa klienta
 • Nowoczesne zarządzanie logistyczne
 • Zapasy i magazynowanie 
 • Transport 
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji 
 • Rynek usług logistycznych i logistyka kontraktowa
 • Symulacje przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego

W ramach przedmiotów do wyboru:

 • Gospodarka cyfrowa 
 • Zrównoważony rozwój 
 • Zarządzanie jakością
 • Strategie produktu i marki
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
 • Metody analizy decyzji
 • Badania operacyjne 
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce i łańcuchach dostaw
 • Infrastruktura transportu 
 • Bezpieczeństwo operacji logistycznych 
 • Analiza procesów logistycznych
 • Systemy informacyjne w logistyce 
 • Logistyka zwrotna i rola opakowań
 • Zrównoważona logistyka miejska
 • Ekologistyka 
 • Analiza kosztów i korzyści w transporcie i logistyce. Modelowanie w arkuszu kalkulacyjnym
 • Międzynarodowy system transportowy

Kładziemy duży nacisk na konwersatoria, ćwiczenia i krytyczne analizy przypadków, a także współpracę z praktykami z biznesu dając możliwość zdobywania praktycznych umiejętności i interakcji w relacjach student-student, student-nauczyciel oraz student-praktyk.

Korzyści

Wśród szeregu korzyści wynikających z wiedzy zdobytej podczas realizacji programu na kierunku logistyka można wyróżnić:

 • znajomość i zrozumienie pojęć związanych z logistyką i zarządzaniem logistycznym w turbulentnym otoczeniu gospodarczym,
 • znajomość trendów kształtujących współczesną logistykę i zarządzanie logistyczne ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • świadomość roli logistyki w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, w tym o charakterze proekologicznym,
 • umiejętność zastosowania nowoczesnych technik i narzędzi (w tym zróżnicowanych technologii cyfrowych) w zarządzaniu logistycznym i zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 • umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o wyniki samodzielnie wykonywanych analiz otoczenia biznesu i działań logistycznych.

Poza konkretnymi, praktycznymi umiejętnościami studenci naszego kierunku m.in:

 • zdobędą wiedzę na temat aktualnych wydarzeń gospodarczych i politycznych tworzących współczesne i przyszłe warunki funkcjonowania firm,
 • zdobędą możliwość wypracowania własnego podejścia na temat roli logistyki w kształtowaniu konkurencyjnych podmiotów gospodarczych – poza konkretnymi rozwiązaniami pokazujemy wiele alternatyw zależnych od repozytorium zmiennych czynników cechujących zróżnicowane branże i sektory,
 • zdobędą możliwość współpracy z wykładowcami, których przedmioty oparte są o nieustannie prowadzone badania naukowe w obszarze logistyki,
 • będą wykorzystywać nowoczesne metody nauczania,
 • będą pracować w grupach i przygotowywać samodzielnie zróżnicowane projekty,
 • będą mogli wziąć udział w seminariach z praktykami, ekspertami z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku logistyka w SGH w szczególności:

Wiedza

 • w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcie logistyki i zarządzania logistycznego, identyfikuje działania logistyczne w procesach przepływów rzeczowych i informacyjnych,
 • zna problematykę zarządzania i ekonomiki transportu, praktykę zarządzania zapasami i magazynami i obsługą klienta oraz ich wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy,
 • posiada aktualną wiedzę o miejscu i roli logistyki zaopatrzenia i produkcji w systemach logistycznych i łańcuchach dostaw,
 • zna modele biznesu i strategie konkurowania międzynarodowych usługodawców logistycznych,

Umiejętności

 • potrafi wykorzystać wiedzę w procesie rozwiązywania problemów menedżerskich w obszarze transportu, zapasów, magazynów, obsługi klienta,  zaopatrzenia i dystrybucji,
 • rozumie istotę procesów transportowych i problematyki transportowej,
 • potrafi zastosować różne techniki zarządzania zapasami i magazynami,
 • potrafi pozyskiwać dane, informacje i wiedzę z różnych źródeł,
 • potrafi określić rolę zakupów w biznesie,
 • potrafi dokonać efektywnego wyboru dostawców i budować relacje partnerskie w kanałach zaopatrzenia i dystrybucji,

Kompetencje społeczne

 • wykazuje zdolność pracy w zespole i komunikacji wewnątrz grupy,
 • potrafi w sposób rzetelny ocenić posiadaną wiedzę i jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych,
 • jest gotów pełnić role zawodowe z poszanowaniem zasad etyki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku logistyka jest wyposażony w szereg praktycznych narzędzi analitycznych umożliwiających rzetelne podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania logistycznego w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia gospodarczego. Potrafi trafnie oceniać dostępne zasoby i wybierać rozwiązania z zakresu działań logistycznych, które skutecznie wspierają poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozumie konieczność podejmowania działań logistycznych kierując się wyborami, których efekty niwelują koszty zewnętrze, jest dobrze zorientowany w jaki sposób wykorzystywać technologie informacyjne do osiągania zamierzonych celów podmiotu gospodarczego, także we współpracy z interesariuszami przedsiębiorstwa.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:


Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

.