Podstawowa opieka medyczna

SGH współpracuje z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie w celu zapewnienia studentom i pracownikom wygodnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Studenci i pracownicy SGH, a także ich rodziny, zyskują możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń udzielanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli w ramach powszechnego ubezpieczenia bez dodatkowych opłat – w tym skierowania na badania diagnostyczne zgodnie z zakresem POZ, skierowania do lekarza specjalisty, skierowania do hospitalizacji. 

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane są na terenie Polikliniki CSK MSWiA przy ul. Sandomierskiej 5/7 w Warszawie (nieopodal budynku M, pomiędzy ul. Narbutta, a ul. Melsztyńską), pn.–pt. w. godz. 7.00–19.00.


Pakiet medyczny

Zgodnie z umową między SGH a CSK MSWiA, pacjent zapisany do lekarza POZ przy ul. Sandomierskiej podlega kompleksowej opiece w systemie szpitala i zyskuje dostęp do pełnego pakietu usług medycznych.

Poliklinika posiada pracownie diagnostyczne: EKG, RTG i USG, gabinet zabiegowy z punktem szczepień oraz punkt pobrań z zakresu badań analityki lekarskiej. Punkt pobrań jest czynny od pon.–pt. w godz. 7.15–9.00.  

Lekarz pierwszego kontaktu

Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje pacjentów w gabinecie przy ul. Sandomierskiej 5/7. 

Druki deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu, które można wykorzystać do wyboru lekarza POZ w Poliklinice CSK MSWiA przy ul. Sandomierskiej 5/7 dostępne są:

  • w rejestracji Polikliniki na parterze
  • na stronie CSK MSWiA w zakładce dla pacjenta / dokumenty/ pliki do pobrania
  • w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)


Rejestracja

Rejestracja do lekarza odbywa się za pośrednictwem dedykowanych SGH numerów telefonu: 47 721 18 83, 47 722 20 68, 47 722 20 69 czynnego pn.–pt. w godz. 7.30–19.00. Oprócz rejestracji telefonicznej można rejestrować się także osobiście pn.–pt. od godz. 7.00–19.00 lub mailowo: rejestracja.sandomierska@cskmswia.pl.

Przy rejestracji należy mieć ze sobą:

  • dokument tożsamości (dowód. os., paszport, Kartę Polaka) 
  • dokument ubezpieczenia w przypadku kiedy system e-Wuś nie potwierdzi prawa do świadczeń (e-Wuś Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców-to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie nr pesel).
  • pacjenci nie posiadający nr pesel obowiązkowo powinni posiadać przy sobie  dokument ubezpieczenia przy każdej wizycie (np. indywidualna umowa z NFZ + aktualny dowód wpłaty ZUS lub RMUA z uczelni, zakładu pracy). 
     

Świadczenia specjalistyczne:

Świadczenia specjalistyczne realizowane są w przyklinicznych poradniach CSK MSWiA.

Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki medycznej udzielane są we wszystkich punktach należących do CSK MSWiA: 


Dział Socjalny
bud. G, pok. 61B
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 35
e-mail: ds@sgh.waw.pl