Budżet studencko-doktorancki

Jesteś studentem lub doktorantem SGH? Nie są Ci obojętne zagadnienia ochrony środowiska? Wiesz, w jaki sposób pozytywnie wpłynąć na stan naszej planety poprzez działania na uczelni? Masz pomysł, jak uczynić otoczenie, w którym studiujesz, bardziej zielonym i ekologicznym?

Tematem przewodnim projektów są Innowacje ekologiczne. Zgłaszać można różnorodne inicjatywy służące poprawie warunków studiowania i wszechstronnemu rozwojowi studentów i doktorantów uczelni, które wpisują się w to hasło.

W szczególności mogą to być, uwzględniające kontekst ochrony środowiska i działań proekologicznych, projekty mające na celu:

 • polepszenie infrastruktury uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów,
 • promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej,
 • zwiększenie komfortu studiowania.

Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne), jednak nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez uczelniane organizacje studenckie.


Edycja 2024 – „Innowacje ekologiczne”

4 kwietnia zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2024 roku. W głosowaniu wzięło udział 348 osób. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i gratulujemy projektodawcom.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów

 1. Strefa skupionej nauki w SGH – 216 głosów
  Projekt zgłoszony przez Aleksandrę Ślubowską
   
 2. Zielony ogród na terenie kampusu SGH – 187 głosy
  Projekt zgłoszony przez Thu Huyen Do
   
 3. Dystrybutor wody w budynku C – 132 głosów
  Projekt zgłoszony przez Thu Huyen Do
   
 4. Zmień butelkę zadbaj o klimat – 118 głosów
  Projekt zgłoszony przez Kamila Leonika, Krzysztofa Lorantego, Michała Piątka, Amelię Wojnowską
   
 5. Innowacyjny totem cyfrowy zasilany fotowoltaiką przy wejściu do budynku G SGH – 107 głosów
  Projekt zgłoszony przez Kacpra Jabłońskiego
   
 6. Letni pchli targ w SGH – 73 głosów
  Projekt zgłoszony przez Thu Huyen Do
   
 7. Kurs ogrodniczy w SGH! – 55 głosów
  Projekt zgłoszony przez Andrei Romanescu
   

Projekty zakwalifikowane do głosowania

Do edycji 2024 Komisja Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego zakwalifikowała 7 interesujących propozycji, które wpisują się w hasło przewodnie „Innowacje ekologiczne” i mają na celu polepszenie infrastruktury uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów, promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej, a także zwiększenie komfortu studiowania.

Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego do poddania pod głosowanie:

 1. Strefa skupionej nauki w SGH
  Projekt zgłoszony przez Aleksandrę Ślubowską

 2. Kurs ogrodniczy w SGH!
  Projekt zgłoszony przez Andrei Romanescu

 3. Zmień butelkę zadbaj o klimat
  Projekt zgłoszony przez Kamil Leonik, Krzysztof Loranty, Michał Piątek, Amelia Wojnowska

 4. Zielony ogród na terenie kampusu SGH
  Projekt zgłoszony przez Thu Huyen Do

 5. Letni pchli targ w SGH
  Projekt zgłoszony przez Thu Huyen Do

 6. Dystrybutor wody w budynku C
  Projekt zgłoszony przez Thu Huyen Do

 7. Informacyjny totem cyfrowy zasilany fotowoltaiką przy wejściu do budynku G SGH
  Projekt zgłoszony przez Kacper Jabłoński

Harmonogram

 • 19 lutego – ogłoszenie kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego
 • 19 lutego – 18 marca – zgłaszanie projektów
 • 19–22 marca – weryfikacja projektów
 • 22 marca – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania
 • 25 marca – 4 kwietnia – głosowanie
 • 5 kwietnia – ogłoszenie wyników

Jak przygotować propozycję?

Szczegółowe zasady realizacji projektu, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.

Jak zgłosić propozycję?

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym, można je przesyłać na adres mailowy: innowacje.ekologiczne@sgh.waw.pl. Zgłoszenia należy przesyłać z adresu w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.

Skład Komisji Budżetu Studencko-Doktoranckiego

 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH – prorektor ds. dydaktyki i studentów
 • dr Marcin Dąbrowski – kanclerz
 • Elżbieta Gimzicka – zastępczyni przewodniczącego Samorządu Studentów
 • Jolanta Bartoszewska – przewodnicząca Samorządu Doktorantów
 • Agnieszka Broma – sekretarz komisji 
Edycja 2023

19 maja zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2023 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i gratulujemy projektodawcom.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów:

1. Strefa Chillout w Ogrodach Rektorskich – 254 głosy

Projekt zgłoszony przez Piotra Borczyńskiego

W Ogrodach Rektorskich, przy budynku Biblioteki powstała strefa chilloutu. Na świeżym powietrzu, w cieniu drzew można się wyciszyć i zrelaksować. Zapraszamy.

Strefa Chillout w Ogrodach Rektorskich
Strefa Chillout w Ogrodach Rektorskich
Strefa Chillout w Ogrodach Rektorskich

2. Kraniki z wodą na SGH / Water taps at SGH – 224 głosy

Projekt zgłoszony przez Ignacego Januszka

3. Z fontanny do butelki – fontanny wody pitnej – 210 głosów

Projekt zgłoszony przez Aleksandrę Wyciszkiewicz

Edycja 2022

19 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2022 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i gratulujemy projektodawcom.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów

1. Budynku oddychaj! – 220 głosów

Projekt zgłoszony przez Martę Ekner

Zapraszamy do podziwiania kolejnej zieleni, która tym razem zagościła w Czytelni SGH.

zieleń w Czytelni SGH
zieleń w Czytelni SGH

2. Owocowe czwartki na SGH - 177 głosów

Projekt zgłoszony przez Adriana Zontka

3. Zielone SGH - 168 głosów

Projekt zgłoszony przez Ignacego Januszka

4. Na rowery! - 165 głosów

Projekt zgłoszony przez Rafała Klimiuka

5. Zaadoptuj roślinę - 102 głosy

Projekt zgłoszony przez Milenę Mindykowska

Edycja 2021

W głosowaniu wzięło udział 724 osoby.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów

1. Ivy League – bluszcz w budynku C – 420 głosów

Projekt zgłoszony przez Arkadiusza Haupta.

W budynku C można podziwiać efekt realizacji dwóch zwycięskich projektów edycji 2021 – Ivy League i Green is Good. Zielona ścianka nie tylko dotlenia przestrzeń, ale też sprawia, że dużo milej jest spędzić czas w przerwach pomiędzy zajęciami

zielona ścianka w budynku C

2. Green is good  - 388 głosów

Projekt zgłoszony przez Sergiusza Bojarczuk.

3. Zdrowy kręgosłup w czasie lockdownu - 312 głosów

Projekt zgłoszony przez  Justynę Dylik.

4. Kawałek własnego lasu - 306 głosów

Projekt zgłoszony przez Andrei Tarasiuka.

5. Koniec z elektrośmieciami – pojemnik na drobne odpady - 233 głosy

Projekt zgłoszony przez Monikę Pieniak.

6. Panel klimatyczny – co SGH może zrobić dla klimatu? - 89 głosów

Projekt zgłoszony przez Marka Józefiaka i Ilonę Jędrasik.

7. Vademecum Zero Waste – warsztaty online - 88 głosów

Projekt zgłoszony przez Julię Jesionek.

Edycja 2020

W pilotażowej edycji, odbywającej się pod hasłem „Innowacje ekologiczne”, zagłosowały 1273 osoby.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów

1. Montaż bezbutlowych wolnostojących dystrybutorów wody zimnej i gorącej – 1013 głosów

Ustawienie na terenie Uczelni urządzeń umożliwiających korzystanie z gorącej i zimnej wody

Projekt zgłoszony przez Mateusza Niteckiego.

Bezbutlowy dystrybutor został zainstalowany z gmachu budynku głównego, na parterze, w pobliżu Dziekanatu Studium Licencjackiego.

bezbutlow dystrybutor zimnej i gorącej wody

2. Huśtawki w Ogrodach Rektorskich – 570 głosów

Zainstalowanie na terenie kampusu pięciu dwu-trzyosobowych drewnianych huśtawek ogrodowych z oparciem.

Projekt zgłoszony przez Julię Jesionek.

huśtawki w Ogrodach Rektorskich

3. Wiem, czym oddycham – 431 głosów

Instalacja na terenie uczelni czujnika jakości powietrza

Projekt zgłoszony przez Agnieszkę Bąk.

Coraz więcej osób, chce dowiedzieć się jakiej jakości powietrzem oddycha. My teraz już możemy to sprawdzić, dzięki zainstalowanemu na gmachu głównym SGH czujnikowi jakości powietrza. Wystarczy wejść na stronę AIRLY i odnaleźć nasz czujnik.

czujnik jakości powietrza zainstalowany na gmachu głównym SGH

4. Siłownia na powietrzu w formie małpiego gaju – 312 głosów

Stworzenie siłowni zewnętrznej na terenie kampusu

Projekt zgłoszony przez Aleksandrę Petrykiewicz.

5. Jak obniżyć prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy o kilkadziesiąt procent? – 281 głosów

Przeprowadzenie spotkań wykładowo-warsztatowych dotyczących profilaktyki nowotworów

Projekt zgłoszony przez Krzysztofa Czadernego.

6. Kompostownik w ogrodach rektorskich – 276 głosów

Zainstalowanie kompostownika na terenie kampusu, rozstawienie w budynkach uczelni dodatkowych koszy na bioodpady

Projekt zgłoszony przez Julię Jesionek.

Kompostowanie, czyli organiczny recykling to całkowicie naturalna metoda unieszkodliwiania odpadów, które pod wpływem tlenu, wilgoci, dżdżownic oraz wszelkich mikroelementów znajdujących się w glebie przetwarzane są na kompost wykorzystywanym m.in w ogrodnictwie. W tym właśnie celu w Ogrodach Rektorskich  wybudowano kompostowniki, które z powodzeniem staną się źródłem naturalnego nawozu dla roślin z naszego Kampusu.

Kompostownik w Ogrodach Rektorskich

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego jest to 35 000 złotych.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:

 • przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych,
 • finansowania projektów organizowanych bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie,
 • zadań sprzecznych z misją uczelni.

Kto może zgłosić propozycję?

Może to zrobić każdy student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w SGH. Projekt (lub kilka projektów, maksymalnie trzy) można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami lub doktorantami (w zespole liczącym nie więcej niż pięć osób).

Prezentacja zgłoszonych pomysłów

Po zakończeniu etapu zgłaszania i weryfikacji projektów przez Komisję Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego przesłane propozycje prezentowane są  społeczności uczelni na stronie internetowej. Możliwe jest również promowanie zgłoszonych pomysłów we własnym zakresie.

Wybór pomysłów do realizacji

Projekty do realizacji zostają wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród studentów i doktorantów SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbywa się ono za pośrednictwem Internetu, po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu. Każda osoba może oddać głos na maksymalnie trzy projekty.


Sekretariat Kanclerza
pok. 416, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 00
e-mail: innowacje-ekologiczne@sgh.waw.pl