Jak studiować?

Prezentujemy przewodnik podpowiadający metody skutecznego uczenia się, przygotowywania się do egzaminów oraz kompendium wiedzy na temat uwarunkowań, struktury uczelni oraz jej specyfiki.

Wprowadzenie do metodyki studiowania: podręcznik dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, to swego rodzaju „instrukcja” wskazująca Wam, Drodzy Studenci, podstawowe wyzwania, z którymi będziecie się mierzyć w trakcie studiów. Możecie się do niej odwoływać poszukując odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem wszelkiego rodzaju prac pisemnych, w tym prac dyplomowych, publicznych wystąpień lub prezentacji wizualnych.

Zwracamy się do Was, abyście traktowali niniejszy podręcznik jako pomoc, źródło wskazówek w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytania, które w naturalny sposób pojawiają się wtedy, kiedy zaczynacie się zastanawiać, co właściwie musicie zrobić, żeby napisać dobry esej, przygotować ciekawą prezentację, zabrać się do pisania konspektu. Innymi słowy – od czego zacząć, kiedy nadchodzi czas na przygotowanie się do określonego zadania akademickiego i zapisania pierwszej strony w edytorze tekstów.

Z recenzji:

…Idea pracy nawiązuje do dobrych tradycji najlepszych uczelni zachodnich…

… Z pewnością będzie ona ważną i pomocną lekturą dla studentów SGH w Warszawie….

Cyfrowe Otwarte Repozytorium SGH