Kursy językowe dla pracowników

Formy

grupowe

Adresaci

pracownicy SGH

Organizator

Centrum Otwartej Edukacji

Realizator

kadra dydaktyczna Centrum Nauki Języków Obcych SGH

Finansowanie

Centrum Otwartej Edukacji

Udział w kursach jest bezpłatny.

Uczestnik ponosi koszt zakupu podręcznika.

Oferta

Oferta kursów językowych jest aktualizowana przed rozpoczęciem każdego semestru i wynika z analizy potrzeb pracowników.

Oferta na semestr letni 2023/2024:

 • J. angielski, poziom A2, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Magdalena Mazurek. Wtorek godz. 15.30-17.00
 • J. angielski, poziom B1, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Magdalena Mazurek. Środa godz. 15.30-17.00
 • J. angielski, poziom B2/C1, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Sylwia Frankowska-Twardzisz. Wtorek godz. 17.15-18.45
 • J. angielski, poziom C1, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Justyna Tanajewska. Środa godz. 17.00-18.30
 • J. francuski, poziom A2, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Dorota Kornaszewska-Sarnacka. Środa godz. 15.30-17.00
 • J. francuski, poziom B1+, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Joanna Szegidewicz-Gos Wtorek godz. 16.15-17.45
 • J. hiszpański, poziom A0, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Justyna Tellez-Kotelecka. Wtorek godz. 15.30-17.00
 • J. hiszpański, poziom A1, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Agnieszka Niewiadomska. Wtorek godz. 19.00-20.30
 • J. hiszpański, poziom A2, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Beata Dzedzej. Wtorek godz. 17.30-19.00
 • J. hiszpański, poziom B2, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Pedro Martinez Inigo. Środa godz. 16.30-18.00
 • J. włoski, poziom A0, nowa grupa. Lektor: p. Hanna Bartochowska. Poniedziałek godz. 18.40-20.10
 • J. włoski, poziom A0/A1, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Hanna Bartochowska. Poniedziałek godz. 17.00-18.30
 • J. niemiecki, poziom A2, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Grażyna Szurczak. Środa godz. 18.00-19.30
 • J. niemiecki, poziom B1+, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Jolanta Jasińska-Dunalewicz. Czwartek godz. 18.00-19.30
 • J. rosyjski, poziom A1, kontynuacja zajęć. Lektor: p. Maria Jędrys-Pawlicka. Wtorek 18.00-19.30

Warunkiem uruchomienia kursu jest osiągnięcie minimalnej liczby uczestników (7 osób).

Organizacja

Kursy językowe realizowane są w formule online za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zespoły MS Teams kursów językowych oznaczone są żółtą wersją ikony „doskonalenie w SGH” oraz nazwą wg schematu: „Rozwój zawodowy_kursy językowe_język, poziom kursu”.

Kursy prowadzone są w cyklach semestralnych: semestr zimowy (październik-styczeń), semestr letni (marzec-czerwiec).

Jeden semestr obejmuje 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne w zależności od poziomu kursu.

Harmonogram i program kursu umieszczany jest w zespole MS Teams właściwym dla danego kursu.

Obecność na zajęciach jest dokumentowana.

Prowadzący dokonują indywidualnej oceny semestralnej o uczestniku z wykorzystaniem formularza Informacji semestralnej o uczestniku.

W trakcie semestru odbywają się dwa obligatoryjne sprawdziany kompetencji językowych, przy czym jeden na zakończenie semestru. Decyzję o formie sprawdzenia kompetencji podejmuje lektor.

Decyzję o zaliczeniu / niezaliczeniu semestru podejmuje lektor w oparciu o ocenę kompetencji językowych i zaangażowania oraz na podstawie obecności na zajęciach, przy czym warunkiem do pozytywnego zaliczenia semestru i otrzymania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie min. 75% zajęć.

Uczestnicy – na życzenie – otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kursy poddawane są ewaluacji.

Zasady udziału

Nabór o charakterze otwartym.

Rejestracja na poszczególne kursy odbywa się poprzez elektroniczny formularz zapisów.

Rejestracja prowadzona jest na przełomie września i października każdego roku. Zapisy obowiązują na cały rok akademicki, w semestrze letnim kursy są kontynuowane w utworzonych grupach.

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

25 września – 4 października 2023 r.

Formularz zgłoszenia:

Celem oceny własnego poziomu językowego zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów językowych:

Rozliczanie

Udział w kursie jest bezpłatny.

Uczestnik ponosi koszt zakupu podręcznika, wg ustaleń z prowadzącym.


Centrum Otwartej Edukacji
bud. G, pok. 226
e-mail: coe@sgh.waw.pl
tel. 22 564 97 23
Koordynator: Barbara Żaczek