Kursy językowe dla pracowników

Pracownicy SGH mogą uczestniczyć w grupowych kursach językowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Centrum Nauki Języków Obcych.

Oferta

Oferta kursów językowych jest aktualizowana przed rozpoczęciem każdego semestru i wynika z analizy potrzeb pracowników.

W semestrze letnim 2021/2022 uruchomione zostały następujące kursy językowe:

  • język angielski: elementary, intermediate, upper intermediate, advanced,
  • język niemiecki: A1, A2/B1,
  • język francuski: A1, A1+, B1, B2/C1,
  • język hiszpański: A0, B2+,
  • język rosyjski: A0, A1/A2

Organizacja

Kursy realizowane są zgodnie z programem i poziomem danego języka oraz wg określonego harmonogramu. 

Kursy prowadzone są w cyklach semestralnych: semestr zimowy (październik–styczeń), semestr letni (marzec–czerwiec).  Jeden semestr obejmuje 12 spotkań po 2 lub 3 godziny dydaktyczne w zależności od poziomu kursu. 

Obecność na zajęciach jest dokumentowana. Prowadzący dokonują indywidualnej oceny semestralnej o uczestniku z wykorzystaniem formularza Informacji semestralnej o uczestniku.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik otrzymuje Zasady organizacji kursów językowych.

Zasady udziału

Rejestracja na poszczególne kursy odbywa się poprzez elektroniczny formularz zapisów.

Rejestracja prowadzona jest osobno dla każdego semestru: na semestr  zimowy – we wrześniu każdego roku, na semestr letni – w lutym każdego roku. 

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby kontynuujące naukę. 

Udział w kursie jest bezpłatny.  Uczestnik ponosi jedynie koszt zakupu podręcznika, wg ustaleń z prowadzącym.

Centrum Otwartej Edukacji
pok. 150 i 226, bud. G
tel. 22 564 97 25, 22 564 97 23
e-mail: coe@sgh.waw.pl
Joanna Kaszewska – Koordynator