Szkolenia wewnętrzne

Formy

grupowe

Adresaci

pracownicy SGH

Organizator

Centrum Otwartej Edukacji

Realizator

Centrum Otwartej Edukacji

Finansowanie

Zadanie własne Centrum Otwartej Edukacji

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Oferta

Ofertę szkoleń wewnętrznych obejmują:

 • szkolenia otwarte (specjalistyczne, miękkie),
 • szkolenia dedykowane, organizowane  dla poszczególnych jednostek.

Organizacja

Szkolenia wewnętrzne realizowane są w formule stacjonarnej lub online, udział w szkoleniach może wziąć każdy pracownik SGH w zależności od przedmiotu szkolenia.


W roku akademickim 2022/2023 COE zrealizowało następujące szkolenia:

 1. Język programowania Python
 2. Analiza danych z SPSS na różnych poziomach zaawansowania/3 edycje
 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. Podstawy zarządzania danymi badawczymi oraz przygotowanie planów zarządzania danymi badawczymi
 5. Asertywność i odporność w kontaktach z klientem
 6. Warsztaty z wykorzystaniem środowiska MATLAB (2 edycje)
 7. MaxQDA w trzech krokach
 8. Szkolenie z wybranych aspektów Kodeksu postępowania administracyjnego
 9. Legalizacja pobytu cudzoziemców
 10. Szkolenie z cyberbezpieczeństwa w organizacji
 11. Tworzenie aplikacji WEB z wykorzystaniem frameworka Laravel
 12. Szkolenia w ramach projektu Inkluzywna SGH - bez barier w dostępie do edukacji (in SGH) dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
  • szkolenia bazowe-uwrażliwiające
  • szkolenia z dostępności cyfrowej
  • szkolenia z metodyki nauczania osób z niepełnosprawnością

W roku akademickim 2023/2024 COE realizuje następujące szkolenia:

 1. Szkolenie z zakresu MS Excel na różnych poziomach zaawansowania
 2. MaxQDA w trzech krokach
 3. Szkolenia w ramach projektu Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (in SGH) dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
  • szkolenia z metodyki nauczania języka obcego osób z niepełnosprawnością
  • szkolenia dla ambasadorów równego dostępu
  • szkolenia dla doradców metodycznych
 4. Analiza danych z SPSS (poziom podstawowy i zaawansowany)
 5. Cyberbezpieczeństwo – najczęściej spotykane zagrożenia w sieci
 6. Cyberbezpieczeństwo – rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji
 7. Cyberbezpieczeństwo w SGH – poziom zaawansowany

Centrum Otwartej Edukacji
bud. G, pok. 226
e-mail: coe@sgh.waw.pl
tel. 22 564 97 23
Koordynator: Agnieszka Bilińska