Szkolenia e-learningowe dla pracowników

Udział w niektórych szkoleniach jest obowiązkowy. Pracownicy mogą uczestniczyć również w szkoleniach fakultatywnych.

Szkolenia dostępne są po zalogowaniu na platformie e-sgh.

Szkolenia obowiązkowe

  1. Okresowe szkolenie BHP,
  2. RODO – szkolenie z ochrony danych osobowych,
  3. Bezpieczeństwo IT – szkolenie obowiązkowe dla pracowników administracyjnych,
  4. Szkolenie z zasad wystawiania faktur w SGH – szkolenie obowiązkowe dla wybranych pracowników.

Szkolenia fakultatywne

  1. Szkolenie biblioteczne,
  2. Różnice kulturowe,
  3. Ochrona danych osobowych w ramach organizacji konferencji,
  4. Szkolenie z EZD,
  5. Pierwsza pomoc,
  6. Szkolenie z edycji stron SharePoint 2010.

Centrum Otwartej Edukacji
pok. 226, bud. G
tel. 22 564 97 22
e-mail: e-sgh@sgh.waw.pl