Szkolenia i instruktaże

Formy

 • grupowe
 • indywidualne

Adresaci

 • pracownicy SGH
 • partnerzy SGH pod nadzorem pracowników SGH

Organizator

Centrum Otwartej Edukacji

Realizator

Centrum Otwartej Edukacji

Finansowanie

zadanie własne Centrum Otwartej Edukacji

Oferta

Ofertę szkoleń i instruktaży KNO tworzą:

 • otwarte szkolenia grupowe online zgodnie z terminarzem szkoleń COE, z zakresu:
  • aktualizacji MS Teams,
  • korzystania z Sali Pracy zdalnej – Teams Room 227G,
  • prowadzenia zajęć w formule hybrydowej,
  • prezentacja dobrych praktyk w procesie kształcenia z wykorzystaniem ICT prezentowanych na konferencjach międzynarodowych,
  • cykl szkoleń z zakresu narzędzi wspierających weryfikacje efektów uczenia się,
  • oraz szkolenia wynikające z przeprowadzonego Badania potrzeb szkoleniowych – semestr zimowy 2022/2022.
 • dedykowane stacjonarne instruktaże indywidualne lub w małych grupach w ustalonym indywidualnie terminie, w zakresie:
  • wykorzystania w procesie kształcenia sprzętu stanowiącego wyposażenie sal SGH,
  • prowadzenie zajęć w formule hybrydowej,
  • asysty podczas 1. zajęć realizowanych w formule hybrydowej.
 • repozytorium materiałów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem ICT, zawierające:
  • materiały z przeprowadzonych szkoleń (prezentacje, agendy, udostępniane linki),
  • instrukcja sali pracy zdalnej Teams Room 227G,
  • instrukcje prowadzenia zajęć w formule hybrydowej,
  • przewodnik prowadzenia zajęć w formule hybrydowej,
  • instrukcja wyposażenia sal hybrydowych,
  • nagrania z odbytych warsztatów Teams,
  • zestawienie skrótów klawiszowych aplikacji MS Teams.

Materiały umieszczone są w plikach Zespołu MS Teams „RZ – KNO (d. Warsztaty Teams)”.

Organizacja

Szkolenia grupowe realizowane są w formule online w trybie synchronicznym za pośrednictwem aplikacji MS Teams w zespole „RZ – KNO (d. Warsztaty Teams)” (kod: 4to8ck3).

Szkolenia grupowe są otwarte i realizowane zgodnie z terminarzem szkoleń opublikowanym przez COE w Zespole MS Teams „RZ – KNO (d. Warsztaty Teams)” .

Szkolenia są rejestrowane.

Instruktaże realizowane są w formule stacjonarnej na kampusie SGH, w sali, w której Nauczyciel prowadził (będzie) zajęcia lub – w przypadku braku dostępności sali w umówionym terminie – sali analogicznej w zakresie sprzętu oraz aranżacji.

Instruktaże realizowane są indywidualnie (Nauczyciel – Pracownik COE) lub w małych grupach w indywidualnie ustalonym terminie.
Dopuszcza się także instruktaż online poprzez MS Teams w indywidualnej rozmowie z Pracownikiem COE (Maciej Domalewski, Piotr Gęca, Łukasz Tulik).

Repozytorium materiałów edukacyjnych znajduje się w aplikacji MS Teams w zespole „RZ – KNO (d. Warsztaty Teams)” (kod: 4to8ck3).

Zasady udziału

Do otwartych szkoleń grupowych dostęp ma każdy Pracownik SGH (posiadający konto w domenie @sgh.waw.pl), który dołączy do Zespołu MS Teams „RZ – KNO (d. Warsztaty Teams)”.

Z instruktażu skorzystać może każdy Pracownik SGH oraz ekspert zewnętrzny współpracujący z Pracownikiem SGH.

Do repozytorium materiałów edukacyjnych dostęp ma każdy Pracownik SGH (posiadający konto w domenie @sgh.waw.pl), który dołączy do Zespołu MS Teams „RZ – KNO (d. Warsztaty Teams)”.

Rozliczanie

Nie dotyczy.

Pliki


Centrum Otwartej Edukacji  
Budynek Główny, pokój 226
e-mail: coe@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 97 22
Koordynator: Maciej Domalewski