Procedury kancelaryjne

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w SGH określa instrukcja kancelaryjna.

Czynności kancelaryjne oraz dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dokonywane są w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Procedura zamawiania kuriera

Aby wysłać przesyłkę za pomocą kuriera prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy Kancelarii Głównej, podając następujące informacje:

  • z jakiego powodu przesyłka nie może zostać nadana w bardziej ekonomiczny sposób, czyli za pomocą Poczty Polskiej,
  • podać źródło finansowania kosztu ( np. linię budżetową projektu),
  • dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numerem telefonu komórkowego adresata,
  • dokładny termin w jakim ma być dostarczona przesyłka na miejsce, jeśli istotna jest godzina dostawy to należy ją określić,
  • powyższa informacja powinna być przesłana do godziny 10.00, a przesyłka dostarczona najpóźniej do godziny 12.00 do Biura Kancelarii Głównej.

Należy pamiętać że koszt wysłania przesyłki kurierskiej jest wielokrotnie droższy niż skorzystanie z usługi Poczty Polskiej, więc zaleca się zamawianie kuriera tylko w uzasadnionych przypadkach.

Kancelaria Główna
pok. 58, bud. G
al. Niepodległości 162
e-mail: kancelaria@sgh.waw.pl