Dostęp do WIFI

Na terenie SGH można korzystać z sieci bezprzewodowej WiFi. Jest ona dostępna we wszystkich budynkach w przestrzeniach ogólnodostępnych. Dostęp bezprzewodowy WiFi na terenie kampusu SGH obejmuje sieci dostępowe: EDUROAM oraz SGH_WIFI_SMS.

Dla pracowników, doktorantów i studentów przeznaczona jest sieć zabezpieczona EDUROAM.

EDUROAM (dostęp dla studentów i pracowników)

To sieć bezprzewodowa, z której można skorzystać będąc zarówno na terenie SGH, jak i na terenie innych uczelni, które udostępniają sieć EDUROAM.

Międzynarodowa inicjatywa EDUROAM, do której SGH przystąpiło na początku 2015 r., daje pracownikom i studentom możliwość korzystania z WiFi na terenie innych instytucji akademickich poprzez logowanie się dokładnie tak samo, jak na własnym kampusie, niezależnie czy ma to miejsce na sąsiedniej uczelni czy też za granicą. Mapki polskiego i światowego EDUROAM dostępne są na stronach:

SGH_WIFI_SMS (dostęp dla gości)

SGH_WIFI_SMS to sieć bezprzewodowa przeznaczona dla gości SGH. Można się do niej podłączyć we wszystkich budynkach SGH.

Aby gość mógł skorzystać z sieci SGH_WIFI_SMS, musi otrzymać hasło SMSem. Pracownik, student lub doktorant ma możliwość wygenerowania takiego hasła za pomocą strony (dostęp po połączeniu z VPN):

Hasło można również uzyskać u pracowników portierni wszystkich budynków SGH. 

Liczba wydawanych i otrzymywanych haseł w cyklu miesięcznym jest ograniczona. Gość SGH może otrzymać maksymalnie 3 hasła do WiFi w ciągu miesiąca. Jednorazowe hasło ważne jest przez 7 dni.

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl