Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk


W postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w pierwszej instancji orzeka uczelniana komisja dyscyplinarna (w której skład wchodzą powołani przez Senat SGH nauczyciele akademiccy oraz co najmniej jeden student i jeden doktorant) lub komisja dyscyplinarna przy RGNiSW.

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze (druga instancja).

Skład uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencja  2020-2024)

 1. dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH - przewodnicząca
 2. dr hab. Michał Goliński, prof. SGH – zastępca przewodniczącej
 3. dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH – zastępca przewodniczącej
 4. prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 5. prof. dr hab. Leokadia Oręziak
 6. dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH
 7. dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH
 8. dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
 9. dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
 10. dr hab. Rafał Łochowski, prof. SGH
 11. dr Beata Dąbrowska-Janů
 12. mgr Kamil Flig
 13. mgr Janusz Stelmach
 14. mgr Joanna Szegidewicz
 15. Szymon Giza