Identyfikacja wizualna SGH

Każdy projekt graficzny z logo SGH – zamawiany lub wykonywany przez jednostki uczelni czy też firmy i organizacje zewnętrzne – powinien zostać zaakceptowany pod kątem poprawności użycia znaków (przed produkcją lub dystrybucją).

Projekty należy przesyłać na adres mailowy Zespołu Promocji SGH: promocja@sgh.waw.pl

Księga znaku

W Księdze znaków SGH zawarte są informacje dotyczące zasad wykorzystania znaków SGH. Uzupełnienie Księgi znaku SGH stanowią wzory akcydensów.

Logo uczelni

Stosowanie logo w projektach graficznych

 • logo SGH może być stosowane tylko na jednolitym tle,
 • wielkość pola ochronnego zależy od wielkości oraz rodzaju znaku – jego szerokość dla każdego rodzaju logotypu oraz herbu została określona w księdze znaku,
 • minimalne wielkości logotypów po wydrukowaniu zostały określone w księdze znaku oraz poniżej, w częściach opisujących poszczególne znaki
 • w przypadku użycia logo w pobliżu krawędzi użytku, pole ochronne musi się znaleźć na nim w całości,
 • kolor podstawowy logo to Pantone 7474C; CMYK: C=96, M=9, Y=32, K=29; RGB: R=0, G=116, B=129; HTML:#007481; Dopuszczalnym kolorem jest również biały,
 • w przypadku umieszczania logotypu w Internecie, uprzejmie prosimy o dopilnowanie, aby był on wyraźny, miał rozdzielczość co najmniej 72 ppi, używany był na jednolitym tle oraz w bezpiecznej odległości od innych obiektów (z zastosowaniem pola ochronnego). Prosimy również o dopilnowanie proporcji przy zmianie wielkości logotypu. 
Wykorzystanie logo w serwisach internetowych

Strony na serwerze SGH mają standardową szatę graficzną, w której logo jest automatycznie umieszczone w odpowiednim miejscu. Edytor strony nie musi występować o zgodę na korzystanie z logo uczelni, chyba że chce je umieścić ponownie w treści strony.

W przypadku indywidualnych stron, umieszczanych w serwisach zlokalizowanych poza serwerami SGH, właściciel strony musi wystąpić do Zespołu Promocji o zgodę na wykorzystanie logo. Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie logo SGH, jednostka lub organizacja musi podać adres, pod którym znajduje się jej serwis, a także wskazać w której jego części ma być zlokalizowane logo. Wówczas Zespół Promocji przygotowuje plik GIF lub JPG z logo SGH w odpowiedniej wersji kolorystycznej, we właściwym rozmiarze i ewentualnie z przeźroczystym tłem oraz przenikaniem tonalnym koloru logo w odpowiedni kolor tła strony. Plik taki należy umieścić we właściwym katalogu, wpisać odpowiednie parametry w kodzie strony i poinformować o tym Zespół Promocji. Dopiero po zatwierdzeniu sposobu prezentacji logo na stronie i stwierdzeniu pełnej zgodności ze standardami graficznymi SGH, udzielana jest ostateczna zgoda na wykorzystanie logo.

Zespół Promocji może odmówić udzielenia zgody, np. w sytuacji, gdy treści strony są niestosowne na gruncie akademickim lub w kontekście SGH, albo gdy szata graficzna strony prezentuje bardzo niski poziom lub też uniemożliwia czytelną prezentację logo SGH. 

Twórca strony powinien najpierw przygotować jej szablon graficzny, a dopiero później występować o zgodę na wykorzystanie w nim logo. Jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, Zespół Promocji przygotuje i prześle plik graficzny gotowy do umieszczenia we wskazanym miejscu w serwisie wnioskodawcy.

Zabrania się pobierania logo SGH z istniejących już stron lub z serwisu SGH i umieszczania go we własnym serwisie. Należy pamiętać o tym, że każdorazowe wykorzystanie logo uczelni wymaga uzyskania zgody i pozytywnej opinii co do sposobu zastosowania znaku firmowego SGH. Raz udzielona zgoda nie oznacza, że logo można stosować w innych sytuacjach. Np. zgoda na użycie logo na plakacie nie oznacza, że można tego samego logo użyć w dowolny sposób na stronie internetowej.

Logo SGH – wersja podstawowa

Podstawowym elementem identyfikacji jest akronim (skrót) nazwy uczelni – SGH. Jego zapis graficzny stanowi logotyp. Jest to podstawowa forma identyfikacji, stosowana w większości sytuacji, w komunikacji ogólnej oraz potocznej komunikacji werbalnej.​

Użycie określonych wielkości logo zapobiega deformacji znaku SGH oraz zapewnia jego czytelność. Wielkość minimalna logo w wersji podstawowej:

 • ​papier A4 – szerokość 28 mm,
 • papier A5 – szerokość 9,8 mm,
 • wizytówki – szerokość 17,3 mm,
 • wielkość minimalna – szerokość 8 mm.

Dostępne pliki:

 • plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych,
 • plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych,
 • plik JPG – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych.

Logo z pełną nazwą uczelni

Logo z pełną nazwą uczelni przeznaczone jest do stosowania na materiałach wizerunkowych, promocyjnych oraz w sytuacjach, w których logo występuje na tle innym niż białe.​

Dostępne pliki:

 • plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych,
 • plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych,
 • plik JPG – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych.

Wielkość minimalna logo z pełną nazwą uczelni:

 • logo w przezroczystym polu – szerokość 12 mm.
 • logo w zielonym polu –  szerokość 16 mm.

Godło SGH

Godło stosowane jest przez rektora i najwyższe władze uczelni w sytuacjach oficjalnych. Może być używane w uczelnianych dokumentach prawnych.

Godło uczelni jest zastrzeżonym Wspólnotowym Znakiem Towarowym i korzysta z ochrony prawnej na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Minimalna średnica godła – 28 mm.

Dostępne pliki:

 • plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych,
 • plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych,
 • plik JPG – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych.

Typografia

Font podstawowy

Fonty firmowe to rodzina fontów Open Sans. Konsekwentne stosowanie czcionek zaleca się do wszystkich typów materiałów: druków akcydensowych, materiałów promocyjnych, pism i prezentacji biurowych, stron internetowych itp.

Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. Hasła i tytuły powinny być pisane zdecydowanie większym krojem niż pozostałe bloki tekstowe. Do składu tekstów na białych i jasnych tłach należy korzystać z fontu w odmianie Light.

Na tłach ciemnych i w kontrze stosuje się odmianę Regular.

Typografia uzupełniająca

W przypadku tekstów długich należy stosować fonty uzupełniające PT Serif. Jest to rodzina fontów szeryfowych zaprojektowana do składu dłuższych tekstów.

Szczegóły zastosowań przedstawione są w rozdziałach Księgi znaku SGH​.

Nazwa uczelni

Oficjalną nazwą uczelni jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a oficjalnym skrótem – SGH.

W tekstach anglojęzycznych używamy nazwy: SGH Warsaw School of Economics.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie” oraz skrót „SGH” są zastrzeżonymi Wspólnotowymi Znakami Towarowymi i korzystają z ochrony prawnej na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Firmowa stopka mailowa

Stopka mailowa dostępna jest do pobrania na stronie „zarządzanie kontem” – zakładka „stopka mailowa”. Po kliknięciu w generator stopki, zostanie ona wysłana wraz z instrukcją na adres służbowy pracownika. Można dodać brakujące informacje, prosimy jednak o utrzymanie wyjściowego formatowania.

Prezentacje multimedialne

Zachęcamy do korzystania z wzorców stylistycznych prezentacji SGH.

Otwierając funkcję „nowy slajd” na pasku narzędzi można wybrać jeden z przygotowanych szablonów.

Poniżej plik PowerPoint w wariancie 16:9

Przykładowe zastosowanie szablonów prezentacji ogólnej:​


Biuro Rektora – Zespół Promocji
pok. 146, 147, bud. G
al. Niepodległości 162
e-mail: promocja@sgh.waw.pl