Badania naukowe prowadzone w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego

Badania prowadzone w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego obejmują zagadnienia związane z uwarunkowaniami, kierunkami i możliwymi efektami rozwoju integracji europejskiej, kierunkami zmian w międzynarodowym systemie regulacji współpracy międzynarodowej, ze zmianami w gospodarkach państw członkowskich UE i państw trzecich oraz systemem prawa międzynarodowego.

​Kierunki badań Katedry Integracji i Prawa Europejskiego: 

  1. Uwarunkowania, kierunki i możliwe efekty rozwoju integracji europejskiej (ekonomiczne, prawne, polityczne, instytucjonalne); perspektywy pogłębienia integracji w ramach rynku wewnętrznego UE; perspektywy zmian w systemie finansowania UE; kierunki zmian wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności; polityki energetyczno-klimatycznej, polityki budżetowej i podatkowej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji i pomocy publicznej; możliwości dalszego rozszerzania UE; zapewnienie odporności gospodarki UE oraz relacje UE z krajami trzecimi;
  2. Kierunki zmian w międzynarodowym systemie regulacji współpracy międzynarodowej (w ramach WTO i innych organizacji międzynarodowych): zapotrzebowanie na nowe funkcje WTO w warunkach globalnego kryzysu, skuteczność obecnych instrumentów działania WTO i propozycje nowych środków; funkcjonowanie regionalnych ugrupowań integracyjnych, w tym handlowych;
  3. Badania porównawcze gospodarek państw członkowskich UE i państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji;
  4. Studia nad systemem uniwersalnym prawa międzynarodowego oraz podsystemami prawa międzynarodowego: badanie zmian w katalogu podmiotów prawa i norm współtworzących system prawa międzynarodowego; badania uwarunkowań, kierunków i skutków  konstytucjonalizacji systemu prawa międzynarodowego oraz fragmentacji i fragmentaryzacji prawa międzynarodowego.

Badania finansowane z subwencji dla Kolegium Gospodarki Światowej SGH - od 2020 r. 

2024 – Polska w Unii Europejskiej. Raport 2024, Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
LINK DO RAPORTU (będzie udostępniony natychmiast po publikacji)

2023 – Polska w Unii Europejskiej. Raport 2024, Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

link do raportu

2022 – Polska w Unii Europejskiej. Raport 2023, Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

LINK DO raportu

2021 – Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022, Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

LINK DO raportu

2020 – Polska w Unii Europejskiej. Raport 2021, Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH ​

LINK do raportu


Badania naukowe prowadzone w Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta w latach 1997-2019

GRANT NCN

Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013 (grant NCN realizowany w latach 2014-2017); kierownik badania: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska​

PROJEKTY BADAWCZE I EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

​Projekt badawczy: European Research Study Group on the Political Economy of the EMU
Nazwa programu: Jean Monnet Multilateral Research Groups
Prof. dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska
Koordynator projektu: University of Piraeus Research Centre
Okres realizacji: 2012-2014

Projekt badawczy: Developing trade and trade policy relations with the European Union - Experience of V4 countries and implications/lessons for EaPs (finansowany przez Visegrad Fund)
Prof. dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska
Koordynator projektu: Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
Okres realizacji: 2013

Projekt badawczy: Comparative Regional Integration; The European Integration Process and Its Implication to East Asia
Nazwa programu: Lifelong Learning, Erasmus, Jean Monnet Project (European Commission)
Koordynator projektu: Renmin University (China)
Kierownik projektu w SGH: prof. dr  Gunter Heiduk, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jednostka realizująca projekt w SGH: Instytut Gospodarki Światowej; Katedra Integracji Europejskiej
Partnerzy zagraniczni: University of Essex (Wielka Brytania), University of Hildesheim (Niemcy), Unievrsity of Trento (Włochy)
Okres realizacji: 2008-2010

Projekt badawczy: Five years of the EU eastward enlargement - Effects on Visegrad Countries; Lessons for the Future
Nazwa programu: International Visegrad Fund
Kierownik projektu w SGH: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jednostka realizująca projekt: Katedra Integracji Europejskiej
Partnerzy: University of Economics (Czechy), Corvinus University (Węgry)
Okres realizacji - 2009

Projekt dydaktyczny: European Integration
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2007
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam A. Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2007-2012

Projekt dydaktyczny: European Union as a player in the international relations
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2006
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam A. Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2006-2011

Projekt dydaktyczny: Internal Market of the EU - economic dimension
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2005
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam A. Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2005-2010

BADANIA STATUTOWE

2020 – Aktualne wyzwania gospodarki europejskiej i prawa międzynarodowego
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Menkes

2019 – Jednolity rynek europejski wobec wyzwań globalnych i wewnątrzunijnych
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2018 – Czynniki i perspektywy rozwoju handlu i inwestycji pomiędzy Polską a Chinami. Wybrane aspekty
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH

2017 - Przyszłość i wyzwania dla Unii Europejskiej – konsekwencje dla integracji gospodarczej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2016 - Analiza wybranych czynników poprawy konkurencyjności gospodarki unijnej w kontekście realizacji strategii Europa 2020; wymiar Polski
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska

2016 – Przyszłość rynku wewnętrznego UE w świetle doświadczeń ostatnich 20 lat
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2015 - Nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2015 - Nowy ład gospodarczy w Unii Europejskiej - perspektywa Polski
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska

2014 – Regionalny wymiar finansowego wsparcia dla przedsiębiorców w Polsce w ramach polityki gospodarczej Unii Europejskiej w latach 2007-2013
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2013 - Koordynacja polityki gospodarczej w UE: efekty i trudności (polski punkt widzenia)
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2013 - Wpływ zmian w polityce gospodarczej UE w latach 2014-2020 na atrakcyjność inwestycyjną regionów w Polsce
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2012 - Wybrane instrumenty poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej w świetle jej nowej strategii gospodarczej Europa 2020
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2011 - Wybrane instrumenty poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle rokowań nad perspektywą finansową UE po 2013 roku
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

BADANIA WŁASNE

2010 - Kierunki zmian polityki spójności UE: wnioski dla Polski
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2010 – Strategia rynku wewnętrznego UE po kryzysie 2008-2010
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2010 - Rynek wewnętrzny usług. Bilans budowy
Kierownik: dr Alina Szypulewska-Porczyńska

2010 - Czynniki rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w nowych państwach członkowskich UE
Kierownik: mgr Łukasz Ambroziak

2009 - Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: czy wykorzystaliśmy  szanse?
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2009 - Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2009 - Polityka handlowa UE w odniesieniu do usług. Znaczenie współpracy wielostronnej w ramach WTO
Kierownik: dr Alina Szypulewska-Porczyńska

2008 - Możliwości i instrumenty realizacji interesów narodowych Polski w Unii Europejskiej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2007 – Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Kierownik: dr Adam A. Ambroziak

2006 – Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej
Kierownik: dr Adam A. Ambroziak

2005 – Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Kierownik: dr Adam A. Ambroziak

BADANIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW

2011 - Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego - mgr Łukasz Ambroziak

.