Warsztaty na temat staży i zatrudnienia w instytucjach UE oraz MSZ

W związku z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i nowymi wyzwaniami stojącymi przed krajowymi i unijnymi dyplomacjami, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH oraz SKN Spraw Zagranicznych SGH, działające przy Katedrze i Stowarzyszenie Studentów Youth Entrepreneurial Community zapraszają Studentów do wzięcia udziału w spotkaniu online poświęconemu możliwości zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i naborowi na aplikację dyplomatyczno-konsularną, jak i współpracy pomiędzy dyplomacją polską a różnymi instytucjami UE.
 • Data wydarzenia:

21.05.2024, 17:00 - 18:30

 • Lokalizacja: online (MS Teams)
  LINK DO SPOTKANIA
 • Organizator: Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH, SKN Spraw Zagranicznych SGH, Stowarzyszenie Studentów Youth Entrepreneurial Community

Tematy spotkania:

 • Związki między dyplomacją polską a unijną
 • Podstawowa ścieżka zatrudnienia w MSZ: nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną (ADK) – wymogi, przebieg rekrutacji
 • Przebieg aplikacji dyplomatyczno-konsularnej: szkolenia, staże w centrali ministerstwa i placówkach zagranicznych, szkolenia współorganizowane z Akademiami państw członkowskich UE, jak i państw trzecich, rozwój kompetencji
 • Aplikacja …. i co dalej?
 • Ciągłe możliwości rozwoju, w tym szkolenia w instytucjach UE, przygotowanie do aplikowania o stanowiska w Delegaturach UE oraz bogata oferta stypendialna (NEPT-y, Kolegium Europejskie, European Diplomatic Program - EUDA)

Podczas spotkania swoją wiedzą oraz informacjami na temat związków między polską i unijną dyplomacją, jak również naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną podzielą się doświadczeni dyplomaci: dr Iwona Woicka-Żuławska, była Ambasador w Królestwie Norwegii, obecnie zastępca dyrektora oraz I radca Marcin Tatarzyński, były chargé d’affaires w Helsinkach, naczelnik Wydziału Aplikacji Dyplomatyczno-Konsularnej (ADK) Akademii Dyplomatycznej w MSZ. Pracownicy AD wskażą na wymogi stawiane przyszłym dyplomatom, opowiedzą o wieloetapowym procesie naboru, jak również odniosą się do przebiegu samej aplikacji, jak i przyszłych zadań i przede wszystkim możliwości. 
Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do konkursu na ADK (tegoroczny drugi nabór w toku) - dokumenty można składać do 31 maja 2024 r.
Spotkanie online będzie również szansą na zadanie konkretnych pytań i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z zatrudnieniem w MSZ oraz naborem na ADK.

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera:

WARSZTATY NA TEMAT STAŻY I ZATRUDNIENIA W INSTYTUCJACH UE - 12.03.2024 R.

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH, Stowarzyszenie Studentów Youth Entrepreneurial Community oraz SKN Spraw Zagranicznych SGH zapraszają studentów do wzięcia udziału w warsztatach online poświęconym stażom i zatrudnieniu w instytucjach Unii Europejskiej.
Tematy spotkania:

 • zatrudnienie w instytucjach UE w trakcie prezydencji Polski w Radzie UE: podstawowa ścieżka kariery urzędnika UE
 • staże w Instytucjach UE: okazja do zdobycia doświadczenia w instytucjach UE
 • staże w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE w tracie prezydencji Polski w Radzie UE

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera:

Podczas warsztatów swoją wiedzą podzielą się dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego SGH, Beata Wścisły-Białek, z-ca dyrektora Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich w KPRM oraz Justyna Cichowska, Filip Ślęzak i Marcin Chęć, doświadczeni pracownicy polskiej administracji zajmujący się zatrudnieniem w instytucjach UE. Gościem wydarzenia będzie również Karolina Barylska, stażystka Blue Book w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, która podzieli się swoim doświadczeniem i opowie o procesie rekrutacji.

PREZENTACJE Z WARSZTATÓW W DNIU 12 MARCA 2024 R.

Poniżesz pliki dostępne są po wpisaniu hasła

 

.