Konsultacje pracowników Katedry Integracji i Prawa Europejskiego

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 68 z dnia 29 września 2022 r., konsultacje pracowników Katedry Integracji i Prawa Europejskiego odbywają się w formie elektronicznej.

Prosimy kontaktować się poprzez e-mail lub MS Teams​.

.