Studia licencjackie i magisterskie ​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Pracownicy Katedry zapewniają szeroką ofertę dydaktyczną na studiach licencjackich i magisterskich w zakresie integracji gospodarczej, w tym w ramach UE, funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, polityk społeczno-gospodarczych UE, ekonomicznego i prawnego wymiaru członkostwa Polski w UE; ekonomicznych i politycznych relacji UE w gospodarce światowej, wielostronnego systemu handlu. Prowadzą też zajęcia z prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa gospodarczego, wielostronnej współpracy instytucjonalnej. Pracownicy Katedry oferują również wykłady z zakresu funkcjonowania firm wielonarodowych w gospodarce światowej.

STUDIA LICENCJACKIE

 • 110450-0233 – Integracja europejska (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 110451-0233 – European Integration (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 110540-0410 – Podstawy prawa (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 110540-2849 – Podstawy prawa (dr Tomasz Grzybowski)
 • 110541-0410 – Basics of Law (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 121158-0006 – European Union Internal Market (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 121159-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 130141-1237 – World Economy (dr Michał Schwabe)
 • 130431-0233 – European Union’s Common Policies (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 130461-1237 – Digital transformation of world economy (dr Michał Schwabe)
 • 130570-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 130571-0006 – Corporate and Governmental Lobbying in the European Union (project) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 130660-2849 – Prawo podatkowe (dr Tomasz Grzybowski)
 • 131418-0006 – Poland in the European Union (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131419-0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131740-0233 – Polityka finansowa UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 131741-0233 – Financial policy of the EU (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 132761-1237 – Foreign (Market) Expansion Project (dr Michał Schwabe)

STUDIA MAGISTERSKIE

 • 210110-2849 – Prawo gospodarcze (dr Tomasz Grzybowski)
 • 210111-0410 – Business Law (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 220355-0006 – UE jako podmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych (blended-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 220365-0006 – Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku wewnętrznego (blended learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 222460-2849 – Prawo finansowe i podatkowe (dr Tomasz Grzybowski)
 • 222461-0410 – Financial and Tax Law (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 222770-0410 – Ekonomiczna analiza prawa konstytucjonalnego (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 222771-0410 – Economic Analysis of Constitutional Law (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 231100-2849 – Środki ochrony prawnej przedsiębiorcy (dr Tomasz Grzybowski)
 • 231461-1237 – International labor migration (dr Michał Schwabe)
 • 231460-1237 – Międzynarodowe przepływy pracowników (dr Michał Schwabe)
 • 231520-5860 – Europejska transformacja klimatyczna (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 231521-5860 – European climate transition (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • ​231600-1237 – Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej (dr Michał Schwabe)
 • 231601-1237 – Institutional approach to digital tranformation of world economy (dr Michał Schwabe)
 • 231660-5860 – Polska wobec europejskiej transformacji klimatycznej (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 231661-5860 – Poland and the European climate transition (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 232191-0006 – European Union Internal Market (IB) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 234031-0410 – European Union Economic Law (prof. dr hab. Artur Nowak-Far)
 • 235178-5860 – Regional Integration (Trading) Agreements (e-learning) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 235179-5860 – Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (e-learning) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 236069-0233 – Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 236500-5860 – Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 236501-5860 – Economic Integration of post-Soviet states (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
.