Tematyka prac dyplomowych ​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Pracownicy Katedry Integracji i Prawa Europejskiego zapewniają opiekę naukową nad osobami piszącymi prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) oraz doktorskie w obszarach prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz działalności badawczej. Poniżej zamieszczamy indywidualne oferty prac dyplomowych Pracowników Katedry.

prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

 • Polska w UE (realizacja polityk UE w Polsce)
 • kierunki rozwoju integracji w ramach UE
 • integracja Polski z gospodarką światową
 • członkostwo Polski w WTO a członkostwo w UE
 • wspólne polityki UE (finansowa, handlowa, rolna, spójności)
 • finansowanie UE
 • stosunki UE z państwami trzecimi
 • Unia Europejska

 

prof. dr hab. Artur Nowak-Far

 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w skali międzynarodowej - zagadnienia prawne i z zakresu zarządzania
 • prawna odpowiedzialność eksporterów, importerów i sprzedawców za wadliwe produkty (problematyka odpowiedzialności w
 • prawie polskim, Unii Europejskiej i USA, łącznie z zagadnieniem organizacji procesów projektowania i produkcji wyrobów w celu ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej)
 • Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie
 • bankowość centralna w UE

 

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

 • Unia Europejska
 • Polska w Unii Europejskiej
 • handel międzynarodowy, w tym polityka handlowa UE i relacje handlowe UE z krajami trzecimi
 • polityka konkurencji, w tym polityka pomocy publicznej UE
 • polityka regionalna UE
 • polityka przemysłowa UE
 • rynek wewnętrzny UE (w tym poszczególne swobody przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników)

 

dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła

 • Unia Europejska
 • integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego
 • stosunki Polski z krajami trzecimi (spoza UE)
 • stosunki Unii Europejskiej z krajami trzecimi (spoza UE)
 • Światowa Organizacja Handlu
 • polityka handlowa Unii Europejskiej

 

dr Tomasz Grzybowski

 • prawne uwarunkowania działalności gospodarczej
 • ekonomiczna analiza prawa gospodarczego
 • unijne programy operacyjne i procedury 3-ej generacji (cyrkulacja środków z funduszy UE)
 • finanse publiczne - struktura, instytucje, procedury
 • ekonomiczna analiza prawa podatkowego
 • prawo spółek handlowych
 • prawo podatkowe - prawo materialne i procedury podatkowe

 

dr Michał Schwabe

 • międzynarodowe przepływy pracowników
 • wpływ transformacji cyfrowej na rynki pracy UE​
.