Nagroda gospodarcza SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie docenia liderów, którzy poprzez swoje działania istotnie przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w swoim sektorze.

Nagroda Gospodarcza SGH to wyróżnienie dla osoby, która w sposób szczególny zasłużyła się dla kształtowania przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego Polski. Nagroda z rąk Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wręczana podczas uroczystej gali Forum Ekonomicznego. 

Nagroda została ustanowiona w 2019 r. przez ówczesnego Rektora prof. Marka Rockiego.

Laureaci Nagrody Gospodarczej SGH

2023

Czesław Lang – założyciel i właściciel firmy Lang Team

2022

dr Irena Eris – założycielka marki Dr Irena Eris

2021

Krzysztof Pawiński – prezes zarządu Grupy Maspex.

2020

Zbigniew Jagiełło – Prezes Banku PKO BP (za umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej PKO, która obecnie jest liderem rynku finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej).

2019

Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LuxMed (za dokonania, które doprowadziły LUX MED na pozycję lidera prywatnej branży medycznej w Polsce i mają istotny wpływ na rozwój ważnego sektora polskiej gospodarki).