Cooperation with business

Klub partnerów SGH statuetki
Klub partnerów

Platforma skupiająca firmy współpracujące z uczelnią

Prelegenci podczas Forum Ekonomicznego

Oferta doradztwa dla firm i samorządów

Doradztwo i badania dla firm

Bazując na potencjale intelektualnym SGH możemy skutecznie realizować najbardziej skomplikowane i unikalne projekty doradcze

Współpraca z samorządami

SGH posiada dedykowaną ofertę usług komercyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego

Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
Dodatkowe informacje
Szkolenia dla biznesu
Szkolenia dla biznesu
Doradztwo i badania dla firm
Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Klub partnerów SGH statuetki
SGH Corporate Partners Club
Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
ADDITIONAL INFORMATION
TRAININGS FOR BUSINESS
POSTGRADUATE AND MBA STUDIES
SGH BUSINESS CLUB

Both alumni and students enterprenauers club