European Master in Law and Economics

Program EMLE daje unikalną możliwość studiowania w aż 3 uznanych uczelniach i uzyskania 3 dyplomów magisterskich w ciągu jednego roku. Dyplomy są oficjalnie uznawalne we wszystkich krajach partnerskich.

Obecnie program realizowany jest w ramach Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Absolwenci są przygotowani do studiów doktoranckich z zakresu prawa i ekonomii.

Uczelnie partnerskie

Program EMLE prowadzony jest w kooperacji z międzynarodowymi uczelniami – członkami Konsorcjum EMLE. Uczelnie partnerskie to: Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (Francja), Universita degli Studi di Bologna – School of Economics (Włochy), Ghent University (Belgia), University of Haifa (Izrael), Universität Hamburg (Niemcy), University of Mumbai (Indie), Erasmus University Rotterdam – Erasmus School of Law (Niderlandy), Universität Wien (Austria). Studenci biorący udział w programie spędzają trzy kolejne trymestry studiów w wybranych przez siebie krajach.

EMLE w SGH

Program w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadzony jest pod patronatem i merytoryczną opieką profesora Leszka Balcerowicza. Koordynatorem akademickim programu jest dr Jarosław Bełdowski. Studenci realizują przedmioty w języku angielskim, z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz przedstawiają dysertacje (na poziomie magisterium), w wybranej przez siebie tematyce z tego zakresu. 

Planujemy poszerzyć ofertę SGH dla studentów EMLE o program praktyk związanych merytorycznie z zakresem programu. Chcielibyśmy zaoferować Państwu praktyki zarówno w zakresie prawa, jak i w zakresie ekonomii. Minimalny czas trwania to 1-2 miesiące, a ze względu na termin realizowania trymestru w Polsce miesiącami na nie przeznaczonymi byłyby miesiące wakacyjne. 

Aplikacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na studia, poprzez stronę internetową Konsorcjum.

Koordynator projektu EMLE w SGH
dr Jarosław Bełdowski
e-mail: jbeldo@sgh.waw.pl

Sprawy administracyjne
Łukasz Krzysztof Dąbroś
e-mail: ld50376@doktorant.sgh.waw.pl