QEM

Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) QEM - Models and Methods of Quantitative Economics.
Z dumą informujemy, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie została od roku akademickiego 2018/2019 pełnoprawnym partnerem Konsorcjum organizującego program EMJMD QEM!

 

Stacjonarny program EMJMD QEM przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy planują kontynuować naukę na kierunku ekonomia, wybrać karierę akademicką lub pracować w instytucjach rządowych czy międzynarodowych, jak również w zarządzaniu finansami lub consultingu.

Biorąc udział w EMJMD QEM masz szansę studiować na czołowych europejskich uczelniach, zdobyć doskonałe wykształcenie z zakresu ekonomii matematycznej, metod ilościowych i finansów. Program jest prowadzony w całości w języku angielskim. Zapewnia elastyczność w tworzeniu indywidualnego programu nauczania: po zaliczeniu obowiązkowych przedmiotów na pierwszym roku, na drugim roku można ułożyć własny plan zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) QEM - Models and Methods of Quantitative Economics to zatwierdzony przez UE międzynarodowy program studiów magisterskich, prowadzony w pełnym wymiarze godzin. dla elitarnej grupy studentów, z wieloma specjalizacjami. Prowadzony w języku angielskim program został opracowany przez konsorcjum pięciu europejskich uniwersytetów:

 • Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Hiszpania
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja
 • Università Ca» Foscari Venezia, Wenecja, Włochy
 • Université catholique de Louvain, Louvain la Neuve, Belgia
 • SGH, Warszawa, Polska

z siecią partnerów stowarzyszonych, składającą się z międzynarodowych instytucji akademickich. posiadających solidne zaplecze naukowo-badawcze w dziedzinie ekonomii i dyscyplin pokrewnych oraz publicznych i prywatnych firm, które pomagają w administrowaniu konsorcjum.

Przyjęcie do programu

Istnieją dwie możliwości przyjęcia do programu. Jednym ze sposobów jest standardowa procedura aplikacji:

Drugi sposób (dostępny tylko dla studentów SGH) wynika z umowy pomiędzy SGH i partnerami EMJMD QEM. Studenci SGH zostaną automatycznie przyjęci do programu EMJMD QEM po zaliczeniu egzaminów z 4 przedmiotów obowiązkowych na pierwszym roku kierunku Ekonomia, jeśli osiągną średnią ocen 4.

Egzaminy te odbywają się na początku grudnia. Studenci SGH przystępują do tego samego egzaminu, co wszyscy studenci EMJMD QEM (o tej samej porze w grudniu, ale w Warszawie), a następnie egzaminy te są sprawdzane centralnie, przez tych samych profesorów, co egzaminy pozostałych studentów EMJMD QEM.

Uzyskanie średniej oceny 4 (B) gwarantuje przyjęcie do programu EMJMD QEM.

Ścieżka mobilności każdego zaakceptowanego studenta jest ustalana przez konsorcjum (przy uwzględnieniu preferencji) w taki sposób, aby każdy student studiował u przynajmniej dwóch partnerów, oraz żeby drugi rok spędził w całości w jednym miejscu.

Informacje dla studentów wyjeżdżających

Przed wyjazdem do krajów europejskich zapraszamy do odwiedzenia portalu „Twoja Europa”. Portal „Twoja Europa” ma ułatwiać Europejczykom poruszanie się po wspólnym rynku i korzystanie z możliwości podejmowania nauki, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, leczenia, robienia zakupów we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Portal zawiera dokładne i napisane przystępnym językiem informacje o prawach obywateli Unii Europejskiej, adresy instytucji i organizacji świadczących pomoc oraz odnośniki do aktów prawnych, dzięki czemu stanowi doskonałą pomoc dla młodzieży, studentów, pracowników, konsumentów i przedsiębiorców.

Zalecamy również zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ostatnie wydarzenia, jak ataki terrorystyczne w Paryżu, Brukseli czy Nicei, pokazały jak ważne jest poinformowanie polskich służb konsularnych o swoim miejscu pobytu za granicą. Przed wyjazdem warto zarejestrować swoją podróż w serwisie ODYSEUSZ (obowiązkowa rejestracja dla beneficjentów programu Erasmus+). Darmowa rejestracja, która trwa kilka minut, może w niebezpiecznej sytuacji uratować życie. Przygotowany przez polskie MSZ serwis Odyseusz pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

Z serwisu można korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Podróżny może zarejestrować pojedynczą, krótką podróż, podając swoje dane osobowe, dane osób towarzyszących, a także czas i miejsce lub etapy pobytu. Można także założyć konto w serwisie, zarejestrować swój wyjazd, a w razie potrzeby mieć możliwość aktualizowania swoich danych. Założenie konta to najlepsze rozwiązanie dla uczestników programu Erasmus, którzy za granicą przebywają dłużej i w razie potrzeby i zmieniających się okoliczności mogą edytować swój profil i dane kontaktowe.

Odyseusz to nie ostatnie narzędzie MSZ, z którego warto korzystać w podróży. Najważniejsze praktyczne informacje na temat wszystkich krajów świata można znaleźć w serwisie Polak za granicą. Zainteresowani znajdą tam opisy krajów świata, informacje nt. obowiązujących przepisów wjazdowych, wiz, opłat, prawa lokalnego, miejscowych zwyczajów, opieki zdrowotnej, koniecznych szczepień. Sekcja Informacje dla podróżujących zawiera zestawienie podstawowych zasad, o których należy pamiętać przygotowując się do wyjazdu i podczas pobytu za granicą, szczególnie w zakresie wykupu odpowiedniego ubezpieczenia i możliwości skorzystania z pomocy konsularnej świadczonej przez polskie urzędy konsularne za granicą.

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnej wersji serwisu Polak za granicą – aplikacji iPolak, dostępnej bezpłatnie do pobrania na urządzania z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (iOS, Android i WindowsPhone). Na stronach poradnika podane są adresy polskich placówek dyplomatycznych, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy konsula. Aplikacja iPolak zwiększa bezpieczeństwo podróżujących Polaków dzięki takim funkcjom jak przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej polskiej placówki. W razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w kraju pobytu zarejestrowanego użytkownika, MSZ wyśle powiadomienie PUSH o zagrożeniu. Aplikacja działa w wersji offline, ale do pobrania najnowszych aktualizacji i ostrzeżeń trzeba skorzystać z Internetu.

Dodatkowym instrumentem są Ostrzeżenia dla podróżujących. Są to komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) zawierające rekomendację dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali. Informacje o zagrożeniach w różnych rejonach świata można także śledzić na profilu @PolakzaGranica na Twitterze.

Ponadto, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieszcza na swoich stronach szereg poradników ułatwiających właściwe przygotowanie do podróży i pobytu za granicą. Szczególnie użyteczne informacje można znaleźć w poradnikach Bezpieczne wakacje oraz Praca i pobyt w UE.

Dodatkowo MSZ informuje, że nie zawsze może pomóc naszym obywatelom – uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

Przypominamy także, że polski konsul jest uprawniony do działania wyłącznie na rzecz obywateli polskich. Studenci i pracownicy polskich uczelni nieposiadający polskiego obywatelstwa i wyjeżdżający za granicę w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, na konferencje i in. powinni występować o pomoc konsularną we właściwych urzędach konsularnych państwa, którego są obywatelami.

Opłaty i stypendia

Opłaty

Program EMJMD QEM jest płatny, studenci płacą czesne.

Za pierwszy rok od roku akademickiego 2020-2021:

 • Studenci spoza UE: 4500 euro za semestr
 • Studenci z UE: 2250 euro za semestr

    Drugi rok w roku akademickim 2020-2021:

 • Studenci spoza UE: 4500 euro za semestr
 • Studenci z UE: 2250 euro za semestr.

Możliwe są zniżki na podstawie wyników egzaminów.

Konsorcjum i / lub partnerzy EMJMD QEM oferują różne stypendia, o które można się ubiegać.

Stypendia

Studenci mogą również starać się o stypendia Erasmus Mundus.

SGH jako członek konsorcjum oferuje przedmioty odpowiadające przedmiotom tworzącym program QEM. Dlatego studenci SGH mogą zrealizować ścieżkę QEM. Jest ona bezpłatna dla polskich studentów.

Studenci zagraniczni co roku wnoszą opłatę regulowaną decyzją władz SGH. Zrealizowanie jej nie wymaga wyjazdu zagranicznego ani nie zapewnia dyplomu wydanego przez konsorcjum, jedynie dyplom SGH i certyfikat ukończenia tej ścieżki.

Program studiów

Aby uzyskać dyplom EMJMD QEM, studenci muszą realizować wspólny program opisany poniżej. Pierwszy i drugi semestr mają po 32,5 ECTS w SGH i 30 ECTS u innych partnerów konsorcjum. Studenci przenoszący się z jednej uczelni do drugiej po pierwszym lub drugim semestrze będą mieli uznane zaliczone przedmioty.

Przedmioty obowiązkowe na pierwszym semestrze EMJMD QEM:

 • Microeconomics I (7 ECTS)
 • Macroeconomics I (7 ECTS)
 • Probability and Statistics (7 ECTS)
 • Optimization (7 ECTS)
 • Foreign Language Course (2 ECTS)

Ich odpowiedniki w SGH:

 • 221931 Advanced Microeconomics (7 ECTS)
 • 221921 Advanced Macroeconomics (7 ECTS)
 • 221981 Advanced Probabilistic and Statistical Methods (7 ECTS)
 • 221941 Advanced Optimization (7 ECTS)
 • Język obcy (jeden z języków krajów konsorcjum) (4,5 ECTS)

 Przedmioty obowiązkowe na drugim semestrze EMJMD QEM:

 • Microeconomics II (7 ECTS)
 • Macroeconomics II (7 ECTS)
 • Econometrics (7 ECTS)
 • Electives (7 ECTS)
 • Foreign Language Course (2 ECTS)

Ich odpowiedniki w SGH:

 • 221961 Advanced Microeconomics II (7 ECTS)
 • 221951 Advanced Macroeconomics II (7 ECTS)
 • 221911 Advanced Applied Econometrics (7 ECTS)
 • Przedmioty do wyboru (min. 7 ECTS)
 • Język obcy (jeden z języków krajów konsorcjum) (4,5 ECTS)

SGH oferuje różnorodne przedmioty do wyboru, w tym specjalizacyjne z teorii ekonomii, makroekonomii, rynków finansowych, ekonometrii i badań operacyjnych (w tym big data, metody statystyczne czy programowanie).

Przykładowe przedmioty zalecane dla studentów EMJMD QEM znajdują się poniżej:
236351 Decision theory , 

 • 221971 Game Theory II, 
 • 232401 Advanced labor economics (QEM), 
 • 233531 Advanced R Programming
 • 234061 Advanced Simulation Modelling, 
 • 220621 Artificial Intelligence
 • 237811 Basic C++ programming, 
 • 220521 Basic R Programming
 • 230201 Bayesian Econometrics
 • 223091 Big Data, 
 • 224391 Cloud Computing, 
 • 223121 Data Mining, 
 • 236481 Database Application Building, PL/SQL language, 
 • 231231 Derivatives Market, 
 • 222121 Development Economics, 
 • 222991 Econometrics of Panel Data, 
 • 222041 Financial Econometrics I ( FAP, CIMA), 
 • 233181 Financial Econometrics II, 
 • 235221 Financial Risk Management and Derivatives
 • 233461 General Equilibrium Models, 
 • 231571 Growth Theory (QEM), 
 • 231271 Industrial Economics (QEM), 
 • 222111 Labour Economics, 
 • 234891 Macroeconomic Modeling (QEM), 
 • 231291 Macroeconomics and household heterogeneity (QEM), 
 • 220341 Microeconometrics, 
 • 234881 Monetary Economics (QEM), 
 • 236811 Numerical Methods, 
 • 222131 Public Sector Economics, 
 • 223101 Querrying, Data Presentation, Data Visualisation and Reporting, 
 • 222891 Real-Time Analytics, 
 • 230891 Spatial Econometrics, 
 • 223491 Statistical Learning Methods, 
 • 222061 Time Series Econometrics etc.

   

Dodatkowo każdy student drugiego roku uczęszcza na seminarium magisterskie (20 ECTS).

Co ważne, SGH umożliwia bezpłatne przekroczenie limitu 30 ECTS w semestrze. Studenci zazwyczaj zapisują się na kursy programowania lub metod statystycznych.

Ścieżka mobilności

Program EMJMD QEM podzielony jest na cztery semestry studiów, a mobilność jest niezbędna. Studenci muszą studiować w co najmniej dwóch instytucjach partnerskich.

Na pierwszym roku wszyscy studenci zapisani na studia w trybie standardowym (nie poprzez bezpośrednie przyjęcie do SGH) spędzają pierwszy semestr S1 na tej samej uczelni, która z ramienia konsorcjum organizuje i przeprowadza egzaminy grudniowe. Drugi semestr S2 można spędzić na dowolnej uczelni partnerskiej (z wyjątkiem uniwersytetu, na którym się było w pierwszym semestrze, jeśli drugi rok ma być spędzony w tej instytucji). Cały drugi rok spędza się na ogół na tej samej uczelni.

Studenci zapisani bezpośrednio na SGH (kierunek: Ekonomia) pierwszy semestr studiów spędzają w Warszawie. Finalna ścieżka mobilności zostaje uzgodniona po egzaminach w grudniu, na początku stycznia. Zasadą jest, że studenci muszą studiować w co najmniej dwóch instytucjach partnerskich.

Joint Graduate Committee wybiera proponowaną ścieżkę mobilności, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak preferencje studenta, życzenia partnerów oraz równy podział studentów w ramach konsorcjum.
Studenci, którzy realizują ścieżkę QEM w SGH i nie wyjeżdżają za granicę, uzyskują certyfikat ścieżki SGH QEM po jej ukończeniu.

Ścieżka QEM na SGH

Przedmioty składające się na program QEM oferowane są w SGH na kierunku Ekonomia. Aby przejść ścieżkę QEM na SGH, studenci muszą realizować program studiów na kierunku Ekonomia, ale wybierają przedmioty z listy przedmiotów QEM (patrz Program studiów).

Kolejność przedmiotów różni się od typowej dla kierunku studiów Ekonomia. Z tego powodu studenci muszą co semestr zapisywać się i potwierdzać chęć udziału w ścieżce SGH QEM.
Studenci, którzy chcą rozpocząć ścieżkę QEM w SGH w październiku proszeni są o poinformowanie nas o tym mailowo: qem (at) sgh.waw.pl do końca lipca.

Informacje dla studentów przyjeżdżających

Informacje w języku angielskim dla studentów przyjeżdżających dotyczące Polski, Warszawy, SGH i organizacji studiów oraz na temat zakwaterowania, ubezpieczenia itp. można znaleźć tutaj:

Zapraszamy również do udziału w Orientation Week.

Studenci semestru S2 zostaną zapisani na obowiązkowe przedmioty S2 QEM:

 • 221961 Advanced Microeconomics II (7 ECTS)
 • 221951 Advanced Macroeconomics II (7 ECTS)
 • 221911 Advanced Applied Econometrics (7 ECTS)
 • Polish language for foreigners

Listę przedmiotów do wyboru podamy w osobnym e-mailu.
Przedmioty dla semestru S3: w celu uzyskania listy prosimy o kontakt z koordynatorami, e-mail: qem@sgh.waw.pl

W sprawie wszelkich procedur administracyjnych można kontaktować się z panią Dianą Krysińską z Dziekanatu Studiów Magisterskich.

Diana Krysińska
diana.krysinska@sgh.waw.pl
qem@sgh.waw.pl

Dziekanat Studium Magisterskiego
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 83
e-mail: dsm@sgh.waw.pl


Procedury wyjazdowe – informacje dla studentów

Opis procedury wyjazdowej i potrzebnych dokumentów