Polska Polityka Migracyjna - uwarunkowania i rekomendacje

Konferencja
Polska Polityka Migracyjna - uwarunkowania i rekomendacje

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji naukowej:
„Polska Polityka Migracyjna - uwarunkowania i rekomendacje”.
17 kwietnia (środa); godz.16.oo-19.45 ; Aula 1; Budynek C.
AL. Niepodległości 128 (przy ul. Madalińskiego)

Polska obecnie nie ma, ani historycznie nie posiadała kompleksowej polityki migracyjnej.
Jej wypracowanie jest jednym z najpilniejszych obszarów aktywności dla nowego rządu.
Polska w okresie ostatnich 10 lat przeszła ewolucję od kraju o ujemnym do kraju
o dodatnim saldzie migracji netto. Strategia migracyjna powinna w szczególności
uwzględniać sytuację demograficzną danego kraju, jego poziom rozwoju gospodarczego 
i zamożność, a także wewnętrzne uwarunkowania społeczne i geopolityczne.
Jednocześnie strategia migracyjna musi uwzględnić globalne trendy demograficzne.
 

 

.