Luka płci w edukacji – jej źródła i konsekwencje

Data wydarzenia:
20.01.2023, 10:30 - 12:00
Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Program seminarium:

10.30–10.40 | Wprowadzenie

10.40–11.10 | Prezentacja: „Luka w edukacji między kobietami a mężczyznami” | Michał Gulczyński (Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie)

11.10–11.40 | Prezentacja: „Równość we wszystkim oprócz płac? Luka płacowa według płci wśród absolwentów studiów ścisłych i technicznych I i II stopnia” | Marek Bożykowski (Uniwersytet Warszawski)

11.40–12.10 | Prezentacja: „Luka płciowa w matematyce - przyczyny i przebieg zjawiska” | Alicja Zawistowska (Uniwersytet w Białymstoku)

12.10–12.30 | Dyskusja

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Instytut Statystyki i Demografii SGH

.